Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/2/2012

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ
Απάντηση σε ερώτηση κ.κ. Κουσελά και Λαμπρόπουλου για την εξόρυξη λιγνίτη στην Ανατολική Πυλία
Αρμόδια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την αξιολόγηση της ΜΠΕ

Εφημερίδα ΦΩΝΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΙ Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
Τι παίζει για την εξόρυξη λιγνίτη στην Ανατολική Πυλία

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
Ο Τάσος Αποστολόπουλος θα αποφασίσει για τα λιγνιτωρυχεία

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργος Παπακωνσταντίνου απάντησε στην από 19-1-2012 Ερώτηση,  την οποία οι βουλευτές Μεσσηνίας κκ. Δημήτρης Κουσελάς και Ιωάννης Λαμπρόπουλος είχαν καταθέσει στη Βουλή, με θέμα την επενδυτική πρόταση εξόρυξης λιγνίτη στην Ανατολική Πυλία.

Οι από 19-1-2012 και 26-1-2012 απαντήσεις του Υπουργού έχουν ως εξής:

«Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης των Βουλευτών Δημήτρη Κουσελά και Ι. Λαμπρόπουλου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με Π. Δ/γμα του 1929 παραχωρήθηκε δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη στην Ανώνυμη Ελλ. Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων στην παραχώρηση υπ’ αριθ. 30 του Νομού Μεσσηνίας. Έκτοτε μεσολάβησαν αλλαγές στις μεταλλειοκτησίες και στους εκμεταλλευτές. Ο τελευταίος μεταλλειοκτήτης ήταν ο κ. Ηρακλής Παπαλόης του Ζαχαρία, ο οποίος απεβίωσε και η διαδικασία αναγνώρισης κληρονόμων του Ηρακλή Παπαλόη του Ζαχαρία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Επίσης από τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας εμφανίζεται ως τελευταίος εκμισθωτής- εκμεταλλευτής της παραχώρησης μεταλλείου με αριθ. 30 Μεσσηνίας η εταιρεία ΤΕΜΦΛΟΡ Α.Ε., ενώ η εταιρεία «Couvra Holdings Limeted» δεν έχει επί του παρόντος μεταλλευτικά ή μισθωτικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη στη συγκεκριμένη παραχώρηση μεταλλείων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής οφείλει να διερευνά κάθε δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού πλούτου της χώρας με γνώμονα το όφελος της Εθνικής Οικονομίας, των Τοπικών κοινωνιών και με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική σχετική νομοθεσία.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αρμόδια να απαντήσει είναι η Γενική Δ/νση περιβάλλοντος του Υπουργείου μας».

Η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος με τη σειρά της απάντησε τα ακόλουθα:

«Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης των Βουλευτών κου Δημήτρη Κουσελά και κου Ιωάννη Λαμπρόπουλου, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Μέχρι τις 13-1-12, ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕ της νέας απόφασης κατάταξης  των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παραγρ. 4 του Ν.4014/21.9.11, και με βάση τις διατάξεις του Ν. 3010/02 και των εκτελεστών αυτού ΚΥΑ, η αρμοδιότητα Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λιγνίτη ανήκε στον Υπουργό ΠΕΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις λιγνιτωρυχείων έκτασης μεγαλύτερης των 500 στρεμμάτων, καθώς και για τυχόν περίπτωση που η εκμετάλλευση λιγνίτη πραγματοποιείται μέσα σε περιοχές του Εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000.

Από τις 13-1-12 που ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011), η αρμοδιότητα Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν στην εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών, στα οποία υπάγεται ο λιγνίτης, ανήκει στον Υπουργό ΠΕΚΑ. Η αρμοδιότητα αυτή σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, αφορά τις σχετικές δραστηριότητες, για τις οποίες έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις 13-1-12 και μετά, ενώ για όσες από τις σχετικές δραστηριότητες, έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πριν τις 13-1-12 και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της, η αρμοδιότητα Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων παραμένει ως είχε.

Από τα αναφερόμενα στην σχετική ερώτηση προκύπτει ότι η ΜΠΕ, που αφορά στην εκμετάλλευση λιγνίτη σε έκταση 477 στρεμμάτων στην Ανατολική Πυλία, υποβλήθηκε στις 23-11-11, σύμφωνα και με το ισχύον τότε θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν.3010/2002), στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου, η οποία και έχει την αρμοδιότητα για την τελική αξιολόγησή της».

Επισημαίνεται ότι την Τρίτη 21/2/2012 και ώρα 18:00 θα απαντηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Δ. Κουσελάς για το ίδιο θέμα.