Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/2/2012

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ
ΖΗΤΑ Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ενεργοποίηση διαδικασιών για πολεμικές επανορθώσεις και κατοχικό δάνειο

Εφημερίδα ΦΩΝΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Πολεμικές επανορθώσεις και κατοχικό αναγκαστικό δάνειο

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


Αναφορά Κουσελά για το κατοχικό δάνειο


Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, με την οποία ζητείται  να ληφθούν οι αναγκαίες ενέργειες για να ενεργοποιηθεί η διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων καθώς και η επιστροφή του αναγκαστικού δανείου που είχε λάβει η Γερμανία, ως απαράγραπτα δικαιώματα της χώρας μας.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω την από 25-1-2012 Επιστολή του Προέδρου του Πολιτικού και Κοινωνικού Συνδέσμου «Ο Νικόλαος Ζορμπάς» κ. Παναγιώτη Κρητικού, με την οποία επαναφέρεται πρόταση του Συνδέσμου προς την Κυβέρνηση:
- να ενεργοποιήσει τη διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων καθώς και την επιστροφή του αναγκαστικού δανείου που είχε λάβει η Γερμανία, τα οποία θεωρούνται απαράγραπτα δικαιώματα της χώρας μας.
- να αποτιμήσει τις εν λόγω απαιτήσεις σε σημερινές τιμές και να τις εγγράψει ως έσοδα στον Προϋπολογισμό του Κράτους.
Παράλληλα, στο συνημμένο προτείνεται συγκεκριμένη διαδικασία αποτίμησης και διεκδίκησης των ως άνω απαιτήσεων της χώρας έναντι της Γερμανίας με τις διεθνώς αποδεκτές νόμιμες διαδικασίες.
Το θέμα άπτεται μείζονος και απαράγραπτου εθνικού συμφέροντος και αφορά σε ηθικά και υλικά δικαιώματα της χώρας που απορρέουν από τις πολεμικές καταστροφές αλλά και την εξόφληση του αναγκαστικού δανείου που έλαβαν οι δυνάμεις κατοχής, για τα οποία πρέπει, επιτέλους, να επέλθει «ο κατάλληλος χρόνος διεκδίκησης».

Αυτά μας τα οφείλει, πλέον, η  ενιαία Γερμανία, η οποία πρώτα θα πρέπει να ανταποκριθεί στις εκκρεμείς υποχρεώσεις της και μετά να επιφυλάσσει στον εαυτό της το ρόλο του άτεγκτου τιμητή ή και του τιμωρού για τη διαχείριση και τα προβλήματα άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Γι’ αυτό, παρακαλώ να εξετάσετε τα αναφερόμενα στο συνημμένο με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή και να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες. »