Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/2/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Θετική απάντηση σε Κουσελά για μεταβίβαση αδόμητων αγροτεμαχίων.


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

Θετική απάντηση Σηφουνάκη στον Κουσελά για τη μεταβίβαση αδόμητων αγροτεμαχίων.


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Με ρύθμιση Σηφουνάκη μετά απο Ερώτηση Κουσελά

Δεν απαιτείται τοπογραφικό για μεταβίβαση αδόμητων αγροτεμαχίων.

Με ρύθμιση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Σηφουνάκη τροποποιήθηκε ο ισχύων νόμος και δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα για τη μεταβίβαση αδόμητων αγροτεμαχίων. Την τροπολογία κοινοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός στον Μεσσήνιο βουλευτή Δημήτρη Κουσελά, καθώς ο τελευταίος είχε καταθέσει σχετική ερώτηση στις 16 Ιανουαρίου.
Παράλληλα ο κ. Κουσελάς είχε προσυπογράψει και σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη συνέχεια, για το ίδιο θέμα, από τον βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου και άλλους 28 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Η τροπολογία αυτή υιοθετήθηκε ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Αναλυτικά η τροπολογία αναφέρει:
«Η παρ. 15 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
15. α) Η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Τοπογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181). Επίσης, τοπογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε αδόμητα αγροτεμάχια και κληροτεμάχια, τα οποία (τόσο αγροτεμάχια όσο και κληροτεμάχια) βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού και τα οποία προέρχονται από αναδασμό ή περιλαμβάνονται στο κτηματολόγιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και σε αδόμητα κληροτεμάχια διανομής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται κτηματογραφικό απόσπασμα του αναδασμού ή του Κτηματολογίου του ΟΣΔΕ ή της πράξης διανομής, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου του αναδασμού ή τον ΟΣΔΕ ή την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανομής. Για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181), το τοπογραφικό διάγραμμα μπορεί να αποκλίνει σε εμβαδόν μέχρι 2% από το τοπογραφικό διάγραμμα της σύστασης».