Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/2/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Απάντηση Κουτρουμάνη σε Κουσελά για την αύξηση των εισφορών του ΟΓΑ

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

Απάντηση Κουτρουμάνη σε Ερώτηση Κουσελά

Πόσο επιβαρύνουν τους αγρότες οι αυξήσεις των εισφορών στον ΟΓΑ

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ on-line

Κουτρουμάνης σε Κουσελά για την αύξηση εισφορών ΟΓΑ

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος Κουτρουμάνης,  απάντησε στην 3766/4-1-2012 Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς.

Με την Ερώτηση ζητείτο η επανεξέταση των κριτηρίων κατάταξης στις ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΓΑ, τα οποία οδηγούν σε αυξήσεις εισφορών από 1.1.2012 για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων και ειδικότερα ο λόγος για τον οποίο προκρίθηκε η διάρκεια ασφάλισης ως το μόνο κριτήριο υποχρεωτικής κατάταξης των ασφαλισμένων στις ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΓΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα. Επίσης, ζητούντο στοιχεία για το προσδοκόμενο οικονομικό αποτέλεσμα και τις βελτιώσεις παροχών στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.


Η από 30-1-2012 απάντηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  έχει ως εξής:
«Σε απάντηση της αρ.πρωτ. 3766/4.01.12 Ερώτησης που κατατέθηκε στη 
Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Δηµήτρη Κουσελά, σχετικά µε το 
αναφερόµενο θέµα και σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο του ΟΓΑ (Α.Π.4150/24.01.12), σας γνωρίζουµε τα εξής:

1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 9 του ν.2458/1997 η µηνιαία σύνταξη 
γήρατος ή αναπηρίας υπολογίζεται ως εξής:
Ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης που έχει υπαχθεί ο ασφαλισµένος, όπως αυτή έχει 
διαµορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης επί τα 
έτη ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιήσει οι ασφαλισµένοι σε κάθε 
κατηγορία.
Οι περισσότεροι ασφαλισµένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άνω των 
500.000 επί συνόλου 700.000 περίπου ασφαλισµένων) είναι ενταγµένοι, 
ύστερα από επιλογή τους, στη 1η κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Για 
την ένταξη, δεν λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα των ασφαλισμένων.
Η κατάταξη στη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έχει ως συνέπεια οι 
ασφαλισµένοι να λαµβάνουν κατά τη συνταξιοδότησή τους µικρά ποσά 
σύνταξης.
Με τη νέα διάταξη (παραγρ. 4β, αρθρ. 44 του ν. 3986/2011) και τη 
µετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισµένοι θα 
λαµβάνουν µεγαλύτερα ποσά σύνταξης.
2. Επισηµαίνεται ότι, η µηνιαία επιβάρυνση εισφοράς για σύνταξη για τον 
κάθε ασφαλισµένο, λόγω της µετάταξής του σε ανώτερη ασφαλιστική 
κατηγορία, θα είναι περίπου, κατά µέσο όρο 8,50 ευρώ, ενώ οι παροχές 
υγείας για όλους τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ, οι οποίοι από 1-1-2012 
εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ, είναι ίδιες, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην 
οποία έχουν ενταχθεί.
3. Σας παραθέτουµε τα ποσά των επιπλέον προσδοκώµενων εσόδων του 
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης υπολογισµένα με ποσά εισφορών έτους  2011
(εισφορές για σύνταξη) από τη µετάταξη των ασφαλισµένων σε 
επόµενη ασφαλιστική κατηγορία.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΟΣΑ 
ΕΤΟΥΣ 2011 (ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ)
<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->

Aλλαγή κατηγορίας : από 1η στη 2η από 2η στην 3η από 3η στην 4η

Πλήθος ασφαλισµένων 519.733 21.038 18.298
Διαφορά ετήσιας εισφοράς 87,96 92,40 128,16
Αύξηση εσόδων ποσό σε € 45.715.715 1.943.911 2.345.072
Αύξηση εισπράξεων ποσό σε € 31.086.686 1.321.860 1.594.649
Σύνολο αύξησης εσόδων ποσό σε €: 50.004.698
Σύνολο αύξησης εισπράξεων σε €: 34.003.195


Από την 1η στη 2η κατηγορία µετά από 5 έτη ασφάλισης
Από την 2η στην 3η κατηγορία µετά από 3 έτη ασφάλισης (8 συνολικά) 
Από την 3η στην 4η κατηγορία µετά από 3 έτη ασφάλισης (11 συνολικά) »