Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/1/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Αναφορά Δημ. Κουσελά για διευκόλυνση εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

Αναφορά απο τον Δημ. Κουσελά στον Κ. Σκανδαλίδη

Παράταση για τα εγκεκριμένα αγροτικά επενδυτικά προγράμματα.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ on-line

Δημ. Κουσελάς: Παράταση για αγροτικά επενδυτικά σχέδια.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία ζητείται  η χορήγηση παράτασης για την πρώτη αίτηση πληρωμής των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ενταγμένων στα Μέτρα 311, 312, 313Β) 

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω το από 10-1-2012 Υπόμνημα του Οικονομολόγου-Συμβούλου Επιχειρήσεων κ. Νικολάου Γιαννακέα, καθώς και το από 20-1-2012 Υπόμνημα του επενδυτή κ. Ευάγγελου Τσουλέα, με τα οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης 12 μηνών για την υποβολή της αίτησης πληρωμής της πρώτης δόσης που αφορά σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ενταγμένα στα Μέτρα 311, 312, 313Β.
Η ανάγκη χορήγησης της αιτούμενης παράτασης από τους ανωτέρω, αλλά και πολλούς άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές, συνδέεται με:
-τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές προκειμένου να εξασφαλίσουν την προβλεπόμενη και επιτακτικά απαραίτητη, για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, τραπεζική χρηματοδότηση, όχι λόγω προβλήματος φερεγγυότητας των ιδίων, αλλά λόγω επίκλησης από τις Τράπεζες δικών τους προβλημάτων ρευστότητας
- αντικειμενικούς περιορισμούς στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, που όπως αναφέρεται στα συνημμένα, αφορούν στην πλειονότητα των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων (τουριστικά καταλύματα).

Παρακαλώ να εξετάσετε το εν λόγω αίτημα με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, γιατί είναι κομβικό για την τύχη και την ομαλή υλοποίηση σημαντικού αριθμού επενδυτικών σχεδίων συμπολιτών μας, τα οποία παρ’ ότι έχουν εγκριθεί και είναι απαραίτητα για την τόνωση της τοπικής δραστηριότητας, παρεμποδίζονται σήμερα από παράγοντες ανεξάρτητους από τη δική τους βούληση και ευθύνη. »