Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/1/2012

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Θετική ανταπόκριση υπ. Οικονομικών


Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ on-line

Ευνοική ρύθμιση για φορολογία μη καταβεβλημένων αποδοχών

 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ανταποκρίθηκε θετικά σε Ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά, με την οποία ο Μεσσήνιος βουλευτής ζητούσε να τροποποιηθεί  η ισχύουσα νομοθεσία, έτσι ώστε και οι μισθωτοί που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας ή δεν πτώχευσε η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται, αλλά τους οφείλονται δεδουλευμένα, να μη φορολογούνται για εισοδήματα που χωρίς δική τους υπαιτιότητα δεν έχουν εισπράξει.

Ειδικότερα, η Κυβέρνηση έφερε ρύθμιση στη Βουλή, στο υπό συζήτηση σ.ν. «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,  άρθρο 4 παρ. 11, το οποίο προβλέπει ότι «Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης 2011 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και εφόσον δεν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση».  

Η απάντηση του αναπληρωτή  Υπουργού κ. Παντελή Οικονόμου  στην  Ερώτηση του κ. Κουσελά έχει ως εξής:

«Απαντώντας στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3132/20.12.2011 ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Δημήτρης Κουσελάς, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 46 του ΚΦΕ ορίζεται, ότι ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.
2.    με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ΚΦΕ ορίζεται, ότι αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.
3.    Ενόψει της ύφεσης που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις το θέμα της τροποποίησης του χρόνου απόκτησης των εισοδημάτων των μισθωτών που τους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται και οι οποίοι δεν έχουν κάνει επίσχεση εργασίας ή ο εργοδότης τους δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, έχει εξετασθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και ήδη συζητείται στη Βουλή.»