Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/1/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ

Αντιμετώπιση στο ασφαλιστικό των ιδιοκτητών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ

για ασφάλιση σε ΟΑΕΕ επαγγελματιών τουρισμού

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ on-line

 

 

Διευκρινήσεις για την ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών δωματίων

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνης απάντησε στην από 8-12-2011 Αναφορά,  την οποία ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς είχε καταθέσει στη Βουλή, μετά από υπομνήματα της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Διαμερισμάτων ·Ελλάδος  (ΣΕΕΔΔΕ). Με την Αναφορά ζητείτο να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ οι επιχειρήσεις τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, όπου αυτές δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 δωματίων, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα. 

Η από 29-12-2011 απάντηση του Υπουργού έχει ως εξής:

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τις 1025/12.11.2010 και 1016/13.10.2010 επιστολές της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. (Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Διαμερισμάτων ·Ελλάδος), που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κο Δ. Κουσελά, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφορικά με την απαλλαγή των ιδιοκτητών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010, οι ιδιοκτήτες έως και 
δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων
διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α. 

Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων καθώς 
και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, σε περιοχές της περίπτωσης 1α) του άρθρου 25 (δηλαδή σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια), υπάγονται από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση ταυ Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών πρώτων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Αναφορικά με την απαλλαγή των ιδιοκτητών τουριστικών επιπλωμένων 
κατοικιών, παραδοσιακών καταλυμάτων κτλ από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται εξαίρεση των εν λόγω επαγγελματιών από την ασφάλιση του Οργανισμού, τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονταν και εξακολουθούν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε .

Πάντως, το Υπουργείο μας εξετάζει τα θέματα που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται γενικότερα στον Τουρισμό και αν κριθεί αναγκαίο, θα προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ