Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/11/2011

Εφημερίδα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ

Ερώτηση για την απδέσμευση εκτάσεων από τη δασική νομοθεσία.

 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ

Ερώτηση Κουσελά για αποδέσμευση εκτάσεων από τη δασική νομοθεσία

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ερώτηση του Δ. Κουσελά για αποδέσμευση εκτάσεων από τη δασική νομοθεσία

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ζητώντας του να φέρει ρύθμιση προκειμένου να αποδεσμεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εκτάσεις που φέρουν ή έφεραν δασική βλάστηση σε ποσοστό μικρότερο του 25% και οι οποίες καλλιεργούντο κατά το παρελθόν.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Με την υπ’ αριθμ. 204262/4545/23-11-2010 διαταγή ΥΠΕΚΑ δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στον χαρακτηρισμό εκτάσεων οι οποίες καλλιεργούντο στο παρελθόν, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν, για διάφορους λόγους (μετανάστευση, αστυφιλία κλπ).

Ειδικότερα, εάν σήμερα μια έκταση δεν καλλιεργείται, ακόμα και αν έχει παλαιά στοιχεία που αποδεικνύουν την προγενέστερη καλλιέργεια (βαθμίδες, μάντρες, αλώνια, ερείπια κλπ), με ποσοστό δασικής βλάστησης 0-15% χαρακτηρίζεται ως χορτολιβαδική, με ποσοστό δασικής βλάστησης 15-25% χαρακτηρίζεται ως δασική και με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% χαρακτηρίζεται ως δάσος.

Τούτο έχει ως συνέπεια εκτάσεις που εγκαταλείφθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια ή που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, να δεσμεύονται πλέον με τον ένα ή τον άλλο χαρακτηρισμό της Δασικής Υπηρεσίας, οι κάτοχοί τους να αναγκάζονται να τις διεκδικήσουν δικαστικά από το Ελληνικό Δημόσιο, την ίδια στιγμή που η Δασική Υπηρεσία εκ των πραγμάτων αδυνατεί να επικεντρωθεί στο κύριο έργο της, δηλαδή στην αποτελεσματική προστασία των δασών.

Επειδή το πρόβλημα αφορά σε σημαντικό αριθμό εκτάσεων που φέρουν ή έφεραν δασική βλάστηση σε ποσοστό μικρότερο του 25%, εκτάσεων που ωστόσο διαχρονικά καλλιεργούντο κατά θέσεις λόγω μορφολογίας ή σύστασης του εδάφους, όπως λ.χ. στη Μάνη,

Επειδή η δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των εκτάσεων έχει προφανή οικονομική σημασία όχι μόνο για τους κατόχους τους, αλλά και για τη γενικότερη αναβίωση παραδοσιακών καλλιεργειών και την τόνωση της υπαίθρου,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Προτίθεται να φέρει νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να αποδεσμεύσει από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εκτάσεις που φέρουν ή έφεραν δασική βλάστηση σε ποσοστό μικρότερο του 25% και οι οποίες καλλιεργούντο κατά το παρελθόν; »