Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/11/2011

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

Ο Κουσελάς για προστασία της βιοτεχνικής αρτοποιίας


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Αναφορά του Δ. Κουσελά για προστασία βιοτεχνικής αρτοποιίων


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

Αναφορά Κουσελά για τη βιοτεχνική αρτοποιία

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία ζητείται, εάν όντως χρειαστεί τροποποίηση του αρτοποιητικού νόμου, να υπάρξει διάλογος και να ληφθούν  κατάλληλα υπόψη η ιδιαιτερότητα και οι ανάγκες βιωσιμότητας της βιοτεχνικής αρτοποιϊας

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω την από 24-10-2011 επιστολή της Συντεχνίας Αρτοποιών Μεσσηνίας, με την οποία ο εν λόγω φορέας ζητεί να μην τροποποιηθούν οι διατάξεις του αρτοποιητικού νόμου (ν. 3526/2007), διότι κατά την άποψη των βιοτεχνών αρτοποιών, τούτο θα ωφελήσει κυρίως τα υπερκαταστήματα που ανήκουν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και θα καταστρέψει τον φούρνο της γειτονιάς, που παρέχει ποιοτικό, φρέσκο και φθηνό ψωμί στον καταναλωτή.

Οι βιοτέχνες αρτοποιοί ζητούν να ληφθεί υπόψη η σημασία και η ιδιαιτερότητα του κλάδου και να αποφευχθεί οιαδήποτε αιφνιδιαστική τροποποίηση του αρτοποιητικού νόμου, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι θέσεις τους και η βιωσιμότητα του κλάδου.                                                            

Παρακαλώ να λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη τα εκτιθέμενα στα συνημμένα και να μεριμνήσετε ώστε εάν όντως χρειαστεί τροποποίηση του ως άνω νόμου, να υπάρξει διάλογος και να ληφθούν  κατάλληλα υπόψη η ιδιαιτερότητα και οι ανάγκες βιωσιμότητας της βιοτεχνικής αρτοποιϊας. »