Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/11/2011

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

Τα σενάρια κατάργησης του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης αγροτών

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Σχέδια κατάργησης του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης αγροτών

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ερώτηση στη Βουλή για τα σχέδια κατάργησης του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης αγροτών

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ερώτηση Κουσελά για τη φορολόγηση αγροτών

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Οικονομικών, ζητώντας εξηγήσεις για πρόσφατα δημοσιεύματα, που φέρουν το Υπουργείο Οικονομικών να σχεδιάζει την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών και την εξομοίωσή του με το καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό θα οδηγήσει σε πρόσθετες και άνισες επιβαρύνσεις για τους παραγωγούς, χωρίς μάλιστα να συνεισφέρει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον αγροτικό χώρο, σε σχέση με τα υφιστάμενα μέσα.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Οικονομικών για το νέο φορολογικό σύστημα συγκαταλέγεται και η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών, η γενίκευση της υποχρέωσης τήρησης λογιστικών βιβλίων και η φορολόγηση με ειδικό συντελεστή 20-25% του εισοδήματος που θα προκύπτει από την αφαίρεση των δαπανών από τα έσοδα, χωρίς αφορολόγητο αποθεματικό ή ειδικές εκπτώσεις.
Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι αγρότες φορολογούνται με το ειδικό καθεστώς, με υπολογισμό τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τα στρέμματα που έχουν δηλώσει στον ΟΣΔΕ και τις αντικειμενικές τιμές ανά στρέμμα για κάθε καλλιέργεια.
Η τυχόν σχεδιαζόμενη ένταξή τους σε καθεστώς ελεύθερων επαγγελματιών θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε πρόσθετη επιβάρυνσή τους για πρόσληψη λογιστή και, το πιθανότερο, σε φορολογική επιβάρυνση που θα πλήξει δυσανάλογα τους παραγωγούς χαμηλού εισοδήματος, σε μια συγκυρία που συνεχίζει να αυξάνεται το κόστος παραγωγής και να συρρικνώνεται το αγροτικό εισόδημα.
Επειδή εύλογα επικρατεί αναστάτωση στους αγρότες της Μεσσηνίας, που δεν είναι δυνατό να αντεπεξέλθουν σε τυχόν πρόσθετη υποχρέωση τήρησης βιβλίων και μάλιστα ανεξάρτητα από το εισόδημα και τη σημασία της αγροτικής τους δραστηριότητας, ούτε σε πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις,
Επειδή, μετά την ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ, ήδη υπάρχει ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής στον αγροτικό χώρο, μέσω της διασταύρωσης των αγροτικών τιμολογίων με τα δεδομένα των αντίστοιχων δηλωμένων καλλιεργειών,
Ερωτάται ο κ. υπουργός:
Αληθεύουν οι πληροφορίες που φέρουν το υπουργείο Οικονομικών να προωθεί την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών, τη γενικευμένη αντικατάστασή του με το καθεστώς φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και μάλιστα με μοναδικό και ενιαίο φορολογικό συντελεστή;

Αν ναι, τι ακριβώς σχεδιασμοί υπάρχουν;

Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τις πολυάριθμες περιπτώσεις αγροτών χαμηλού εισοδήματος ή όσων το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα έχει εντελώς συμπληρωματικό χαρακτήρα;».