Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/11/2011

ΘΑΡΡΟΣ

 

Στην αγόρευση του, κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και λοιπές Διατάξεις», ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα :

 " Οι αλλαγές που προωθεί η Κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που συζητάμε εδω φιλοδοξούν να βάλουν τέλος σε χρόνιες παθογένειες. Να σπάσουν αποστήματα κακοδιοίκησης και εστίες διαφθοράς, που εδω και καιρό έχουν διαπιστωθεί από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης.

Με αυτό το νομοσχέδιο, αλλάζει ριζικά το σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου των κατασκευών, που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με σημαντική απλούστευση των διαδικασιών και εύλογη απόδοση της ευθύνης για τη σωστή μελέτη και εκτέλεση του έργου, καταμερίζονται δίκαια οι ευθύνες ανάμεσα στους εμπλεκόμενους (υπηρεσίες δόμησης των Δήμων, μηχανικοί, κατασκευαστές, ιδιοκτήτες). Διασφαλίζεται η νομιμότητα, περιορίζεται δραστικά η αυθαίρετη δόμηση, πατάσσεται η αθέμιτη συναλλαγή μέσω των Πολεοδομικών γραφείων και εισάγεται διαφάνεια στον έλεγχο των κατασκευών.

‘Ομως, οι υπηρεσίες έκδοσης αδειών δόμησης που πάνε στους Καλλικρατικούς Δήμους θα πρέπει να ενισχυθούν έγκαιρα με προσωπικό, κατάλληλη μηχανογράφηση και υποδομές,  για να μπορέσουν να ανταποκριθούν ομαλά στα νέα τους καθήκοντα.

 

 

‘Αλλη καινοτομία του σ.ν, είναι πως διαχωρίζει πλήρως  τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των αρχών αδειοδότησης (Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων) και των Ελεγκτών Δόμησης, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ. Η διάκριση αυτή είναι κομβική για την εξυγίανση του συστήματος έκδοσης των οικοδομικών αδειών. "

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ομιλία Δημ. Κουσελά στη Βουλή για το νέο τρόπο έκδοσης Οικοδομικων αδειών

Για το νομοσχέδιο ο κ. Κουσελάς σημείωσε μεταξύ άλλων: "Με αυτό το νομοσχέδιο, αλλάζει ριζικά το σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου των κατασκευών, που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με σημαντική απλούστευση των διαδικασιών και εύλογη απόδοση της ευθύνης για τη σωστή μελέτη και εκτέλεση του έργου, καταμερίζονται δίκαια οι ευθύνες ανάμεσα στους εμπλεκόμενους (Υπηρεσίες Δόμησης των δήμων, μηχανικοί, κατασκευαστές, ιδιοκτήτες).
Διασφαλίζεται η νομιμότητα, περιορίζεται δραστικά η αυθαίρετη δόμηση, πατάσσεται η αθέμιτη συναλλαγή μέσω των πολεοδομικών γραφείων και εισάγεται διαφάνεια στον έλεγχο των κατασκευών.
Ομως, οι Υπηρεσίες Εκδοσης Αδειών Δόμησης που πάνε στους καλλικρατικούς δήμους θα πρέπει να ενισχυθούν έγκαιρα με προσωπικό, κατάλληλη μηχανογράφηση και υποδομές, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν ομαλά στα νέα τους καθήκοντα.
Αλλη καινοτομία του σχεδίου νόμου, είναι πως διαχωρίζει πλήρως τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των αρχών αδειοδότησης (Υπηρεσίες Δόμησης των δήμων) και των ελεγκτών Δόμησης, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ. Η διάκριση αυτή είναι κομβική για την εξυγίανση του συστήματος έκδοσης των οικοδομικών αδειών".
Τον ρόλο της επίβλεψης αναλαμβάνει Σώμα Ελεγκτών Δόμησης, υπό την εποπτεία της αποκεντρωμένης διοίκησης, το οποίο αποτελείται από ανεξάρτητους μηχανικούς πιστοποιημένους από το Τ.Ε.Ε.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Κουσελάς ζήτησε "να παραταθούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011 οι προθεσμίες που προβλέπονται για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων στο νόμο 3843/2010, καθώς και εκείνες για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων που λήγουν στις 30 Νοεμβρίου 2011.