Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/9/2011

ΦΩΝΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Πλήρης απαλλαγή των μακροχρόνια ανέργων και των ανέργων που επιδοτούνται για πάνω απο 6 μήνες απο το τέλος των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο  σ.ν. «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις», με την οποία επιβάλλεται ειδικό τέλος στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο τα ακόλουθα:

Να ενταχθούν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες όλοι οι άνεργοι που επιδοτούνται τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο.
Οι κατά τα παραπάνω επιδοτούμενοι άνεργοι, καθώς και οι μακροχρόνια άνεργοι, να εξαιρεθούν πλήρως από την καταβολή του τέλους.
Ο συντελεστής του ειδικού τέλους (ευρώ/τετραγωνικό μέτρο) για τιμή ζώνης μέχρι 500 ευρώ να μειωθεί από τα 3 ευρώ στο 1 και ο συντελεστής ειδικού τέλους  για τιμή ζώνης από 500 μέχρι 1000 ευρώ να μειωθεί από τα 4 ευρώ στα 2 ευρώ ανα τετραγωνικό. Προκειμένου να διασφαλιστεί το ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, να αυξηθούν αντίστοιχα οι συντελεστές για τα ακίνητα με υψηλή τιμή ζώνης.

Στις βελτιώσεις που αποδέχθηκε για τη συγκεκριμένη τροπολογία, ο κ. Βενιζέλος έκανε αποδεκτό το αίτημα του κ. Κουσελά για τους επιδοτούμενους και τους μακροχρόνια ανέργους, να εξαιρούνται πλήρως από την καταβολή του ειδικού τέλους.

Ειδικότερα, ο κ. Βενιζέλος δέχθηκε ότι «σε περίπτωση που έχουμε ιδιοκατοίκηση από άνεργο, ο οποίος έχει κυριότητα ή επικαρπία και είναι μακροχρόνια άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ή στους καταλόγους προσφερόμενης εργασίας του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του, ή του λογαριασμού ανεργίας του προσωπικού ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ή αν είναι άνεργος που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά του έξι τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται κάθε φορά της ημερολογιακής βάσης υπολογισμού του τέλους, απαλλάσσεται πλήρως ο άνεργος –δεν πληρώνει πλέον ούτε το μισό ευρώ- εφόσον το οικογενειακό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας του δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Δεν υπάγονται στην  εξαίρεση αυτή άνεργοι που έχουν ακίνητο με τιμή ζώνης άνω των 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Άρα για τη μεγαλύτερη κατηγορία ανέργων έχουμε πλήρη απαλλαγή εφόσον δεν υπάρχουν εισοδηματικά στοιχεία ή στοιχεία ιδιοκτησίας που να επιβάλουν την εξαίρεση από την εξαίρεση.»

Ωστόσο, ο κ. Βενιζέλος δεν αποδέχθηκε την προταθείσα από τον κ. Κουσελά σημαντική μείωση του συντελεστή στις χαμηλότερες τιμές ζώνης, με αντίστοιχη αύξηση των συντελεστών στις υψηλότερες διότι, όπως δήλωσε, «Δυστυχώς, έτσι όπως είναι τα δεδομένα των ιδιοκτησιών στην Ελλάδα, στη φάση αυτή, δεν μπορούμε να μειώσουμε τη χαμηλή επιβάρυνση των 3 ή και 4 ευρώ, γιατί στην περίπτωση αυτή έχουμε ένα τεράστιο πλήθος ιδιοκτησιών και άρα η λογική του συστήματος θα ανατρεπόταν πλήρως. Δηλαδή, έχουμε 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτησίες που επιβαρύνονται με 3 ευρώ και μόλις 7.000 ιδιοκτησίες που επιβαρύνονται με 16 ευρώ, οπότε θα ανατρεπόταν πλήρως η αναλογία του συστήματος αν μειώναμε τον χαμηλότερο συντελεστή και αυξάναμε τους ανώτερους συντελεστές».