Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/9/2011

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑ

ΣΤΑ ΠΣΕΑ για περονόσπορο αν αποδειχθεί επιδημία

Επιτροπή που θα εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης των αποζημιώσεων για τον περονόσπορο στο πρόγραμμα ΠΣΕΑ θα συστήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αυτό απάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδης σε ερώτηση του βουλευτή Δ. Κουσελά. Ο κ. Σκανδαλίδης από τη μια πλευρά ξεκαθαρίζει ότι ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει ζημιές από περονόσπορο και από την άλλη παρατηρεί ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν αιτήματα για κάλυψη ζημιών από περονόσπορο. Ξεκαθαρίζει δε ότι για να υπάρξουν αποζημιώσεις από τα ΠΣΕΑ θα πρέπει να τεκμηριωθεί ο χαρακτηρισμός της επιδημίας. Αναλυτικά στην απάντηση του κ. Σκανδαλίδη σημειώνονται τα εξής: " Οπως είναι γνωστό, οι ζημιές από περονόσπορο δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τους κανονισμούς του ΕΛΓΑ, ούτε προβλέπεται στους κανονισμούς αυτούς διαδικασία κατ  εξαίρεση αποζημιώσεων. Σημειώνεται ότι για την αντιμετώπιση του περονόσπορου ο παραγωγός πρέπει να παίρνει μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά. Η εξάπλωση της ασθένειας πολλές φορές εξαρτάται από το ύψος της υγρασίας που επικρατεί στην περιοχή, τον μη καλό αερισμό, τη μη σωστή διοχέτευση επαρκούς ηλιοφάνειας για τη σωστή φυσιολογία της αμπέλου και γενικά τη μη σωστή αντιμετώπιση της ασθένειας εκ μέρους των παραγωγών ( μέθοδοι πρόληψης κλπ ). Επίσης, προληπτικά σε κάθε καλλιεργητική σεζόν ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος για πιθανή προσβολή από την ασθένεια να καταφεύγει σε κατάλληλους ψεκασμούς, ξεκινώντας στην αρχή με ελαφριά χαλκούχα σκευάσματα και στη συνέχεια με διασυστηματικά μυκητοκτόνα αν διαπιστώσει προσβολή, έτσι ώστε εισχωρώντας το φάρμακο μέσα από τους ιστούς του φυτού, να προκαλέσει καταστροφή της μόλυνσης. Επιπλέον σε αυτή την καλλιεργητική περίοδο που διανύουμε, από τις πολλές επισημάνσεις που έχουν διενεργηθεί από τα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ, έχει παρατηρηθεί σε διάφορες γεωγραφικές ζώνες όπου συγκεντρώνονται αμπελοκαλλιέργειες να μην υπάρχουν αιτήματα εκ μέρους των παραγωγών για μόλυνση των καλλιεργειών τους από τον περονόσπορο. Στις περιπτώσεις και στις γεωγραφικές ζώνες που ενδεχομένως έχουμε έξαρση του φαινομένου, η μόνη δυνατότητα αποζημίωσης αυτών των παραγωγών είναι η ένταξη των ζημιών αυτών σε καθεστώς ΠΣΕΑ. Ομως, εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι για να διατυπωθεί σωστά το αίτημα προς την Ε.Ε. πρέπει αυτή η προσβολή να χαρακτηριστεί κατ αρχάς επιδημία, που σημαίνει ότι οι παραγωγοί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για τον περιορισμό της. Παράλληλα, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου οι εν λόγω ζημιές να ενταχθούν σε πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων, θα πρέπει:

 Να τεκμηριώνεται επιστημονικά - γνωμάτευση ειδικευμένου φορέα - ότι οι προσβολές οφείλονται σε συγκεκριμένη φυτική ασθένεια, η οποία προήλθε από δεδομένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τα μετεωρολογικά δεδομένα να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών, γεγονός το οποίο καθιστούσε αδύνατη την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Το επίπεδο ζημιών από την ασθένεια αυτή να φτάνει ένα κατώτατο όριο 30% της κανονικής παραγωγής του νομού (σύγκριση με τη μέση παραγωγή της τριετίας, πριν το έτος ζημιάς).

Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται στη διαδικασία ορισμού της επιστημονικής επιτροπής, η οποία και θα συντάξει και το σχετικό πόρισμα που θα αφορά το εύρος και την ένταση της προσβολής στις αμπελοκαλλιέργειες ".