Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/9/2011

ΦΩΝΗ

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Δεν κλείνει στη Μεθώνη η Εθνική Τράπεζα.

 

ΘΑΡΡΟΣ

Θα συνεχίσει να λειτουργεί η Εθνική Μεθώνης μετά την παρέμβαση Κουσελά.

 


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Γραφείο συναλλαγών η Εθνική Μεθώνης

 

 

Ως γραφείο συναλλαγών υπαγόμενο στο κατάστημα της Πύλου θα παραμείνει το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στη Μεθώνη. Αυτό ενημέρωσε ο βουλευτής Δημήτρης Κουσελάς, διευκρινίζοντας ότι από το κατάστημα - γραφείο θα διεκπεραιώνονται υπηρεσίες που αφορούν καταθέσεις -αναλήψεις - εμβάσματα - συντάξεις και δε θα γίνονται χορηγήσεις. Για το θέμα αυτό, για την αποτροπή του κλεισίματος του καταστήματος της Μεθώνης ο κ.

Κουσελάς είχε συνάντηση με το διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Απόστολο Ταμβακάκη. Σ’ αυτή τόνισε στο διευθύνοντα τη σημασία της λειτουργίας του καταστήματος για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και των επαγγελματιών -επιχειρηματιών της περιοχής, επισημαίνοντας πως η Μεθώνη και η ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε τουριστική ανάπτυξη και ενδεχόμενο κλείσιμο θα δημιουργούσε προβλήματα στον τουρισμό