Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/8/2011

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

Ερώτηση  Δ. Κουσελά για τα επιτόκια Δανεισμού Επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών.

 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ

Ερώτηση του Δ. Κουσελά για τα επιτόκια Δανεισμού Επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών.

 

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


ΕΡΩΤΗΣΗ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ

 

Να αλλάξει η ρύθμισηγια επιτόκια πυρόπληκτων

 

Να αλλάξει η ισχύουσα ρύθμιση για τα επιτόκια των δανείων επιχειρήσεων των πυρόπληκτων περιοχών, που με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις οδηγεί σε σοβαρή επιβάρυνση αντί για την αρχικά επιδιωκόμενη και αναγκαία ελάφρυνσή τους, ζητεί με ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο ο βουλευτής Δ. Κουσελάς.
Καταγράφοντας τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ο κ. Κουσελάς ερωτά τον κ. Βενιζέλο αν προτίθεται να προχωρήσει σε άμεση τροποποίηση της ισχύουσας ρύθμισης για τα δάνεια επιχειρήσεων πυρόπληκτων νομών, έτσι ώστε να αντικατασταθεί το επιτόκιο των ΕΓΕΔ, ως επιτόκιο βάσης, από το EURIBOR, δηλαδή από το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς - προκειμένου οι δανειοδοτηθείσες επιχειρήσεις να τύχουν της δέουσας ελάφρυνσης στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, αλλά και το Δημόσιο να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους από τις αντίστοιχες δαπάνες επιδότησης του επιτοκίου.