Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/8/2011

ΕΛΥΘΕΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ: Να μείνει Καλαμάτα το Ινστιτούτο Ελαίας


ΦΩΝΗ

Να μην πάει στην Τρίπολη το Ινστιτούτο Ελαίας ζητεί απο τον Σκανδαλίδη ο κουσελάς.


ΘΑΡΡΟΣ

Ερώτηση Δ. Κουσελά για το Ινστιτούτο Ελαιολάδου του ΕΘΙΑΓΕ.

 

 

 

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας να παραμείνει σε λειτουργία και να αξιοποιηθεί σε επιτελικό περιφερειακό επίπεδο το Ινστιτούτο  ελαιολάδου και οπωροκηπευτικών του ΕΘΙΑΓΕ στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο του ενιαίου Οργανισμού «Δήμητρα». 

Όπως αναφέρει: " Εδώ και πάνω από 20 χρόνια λειτουργεί ένα εξαιρετικά δραστήριο κομμάτι του ΕΘΙΑΓΕ, το Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, που έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του ελαιόλαδου, βασικού προϊόντος του νομού, στη διαμόρφωση πρωτοποριακών προτάσεων για τη διαχείριση αποβλήτων ελαιουργίας, για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και έχει ιδιαίτερα σημαντική συμβολή με την τεχνογνωσία του στη στήριξη της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς και των οπωροκηπευτικών.

 

 

 

 

 Επειδή η σημασία της παραγωγής ελαιόλαδου είναι ποσοτικά και ποιοτικά εμβληματική για τη Μεσσηνία, όπου υπάρχει συνεχής ανάγκη για έρευνα, υποστήριξη και προβολή του συγκεκριμένου προϊόντος, αλλά και για τη γενικότερη στήριξη ποιοτικών προϊόντων,

 

 

 

 

 Επειδή η μέχρι σήμερα λειτουργία του Ινστιτούτου του ΕΘΙΑΓΕ και του εργαστηρίου ελαιόλαδου, έχει αποδώσει τα μέγιστα στη στήριξη του αγροτικού κόσμου στη Μεσσηνία αλλά και ευρύτερα στην περιφέρεια,

 

 

 

 

 Επειδή το Ινστιτούτο της Καλαμάτας διαθέτει ήδη εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, με σημαντικές κτιριακές υποδομές και μάλιστα με την εποπτεία πειραματικών καλλιεργειών και εκτός της Μεσσηνίας (λ.χ. Αρκαδία, Αργολίδα),  θα ήταν δε αντιλειτουργικό, αν όχι αδιανόητο για ένα κομβικό για την περιφέρεια τομέα παραγωγής, να εγκαταλειφθούν έτοιμες και σημαντικές κτιριακές και ερευνητικές υποδομές αλλά και να μετακινηθεί ένα έμπειρο δυναμικό, που υπάρχει ήδη στην Καλαμάτα, για να στηθεί εξαρχής ένα Ινστιτούτο με έδρα την Τρίπολη, που ούτε υποδομές διαθέτει, ούτε η συγκεκριμένη περιοχή σχετίζεται στο ελάχιστο με τα ιδιαίτερα θέματα και τις ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας και των οπωροκηπευτικών,


 

 

 

 

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

 

 

 

 

-          Με ποια λογική τα επιμέρους ερευνητικά Ινστιτούτα του ενιαίου Οργανισμού «Δήμητρα» θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκροτούνται στις έδρες των περιφερειών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους ανάγκες και προτεραιότητες της  αγροτικής παραγωγής, που για τη Μεσσηνία επιβάλλουν να αξιοποιηθούν οι υποδομές, η εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό του Ινστιτούτου ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας και να παραμείνει αυτό οπωσδήποτε σε λειτουργία στην Καλαμάτας, ως εμβληματικός και εξαιρετικά έμπειρος φορέας για τις σημαντικότερες καλλιέργειες της Πελοποννήσου; Προτίθεται να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη;»