Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/8/2011

Εφημερίδα ΦΩΝΗ

Αναφορά Κουσελά υπέρ του ΤΕΙ Καλαμάτας

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά για συνέχιση αυτόνομης λειτουργίας και αναβάθμισης του ΤΕΙ Καλαμάτας


 Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς την Υπουργό Παιδείας, δια βίου μάθησης και  θρησκευμάτων, ζητώντας τη διασφάλιση της αυτόνομης λειτουργίας και αναβάθμισης του ΤΕΙ Καλαμάτας.  

 

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζω την από 27-7-2011 επιστολή του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΙ Καλαμάτας, με την οποία ζητείται η διασφάλιση της αυτόνομης λειτουργίας του, στο πλαίσιο της επικείμενης χωροταξικής αναδιάρθρωσης της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αποτροπή  οιουδήποτε σχεδιασμού κατάργησης ή συρρίκνωσής του.

Το ΤΕΙ Καλαμάτας λειτουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια, έχοντας σημαντικά προσφέρει και στην εκπαίδευση και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Διαθέτει την απαιτούμενη άρτια  στελέχωση σε εκπαιδευτικό και διοικητικό δυναμικό, αλλά και άριστες κτηριακές και εργαστηριακές υποδομές, ώστε να συνεχίσει την αυτόνομη λειτουργία του και μάλιστα να ενισχυθεί περαιτέρω, με ενδεχόμενες  αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, εφόσον αυτό το επιβάλλουν οι σύγχρονες ανάγκες και ο γενικότερος χωροταξικός σχεδιασμός  της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.