Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/8/2011

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά για τον εξορθολογισμό της δασικής νομοθεσίας

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

Αναφορά του Δημ. Κουσελά για τη δασική νομοθεσία.


Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ζητώντας να γίνουν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της δασικής νομοθεσίας, ώστε να αρθούν οι αβεβαιότητες και να πάψει η ταλαιπωρία πολλών συμπολιτών μας  σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών τους.
Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζω την από 26-7-2011 επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, με την οποία ζητείται να κατατεθούν κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για τον αναγκαίο εξορθολογισμό της δασικής νομοθεσίας, που αφορά στη διαδικασία έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού των εκτάσεων από τη Δασική Υπηρεσία και ειδικότερα:
Α) Την αποδέσμευση από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας :
των δασωθέντων αγρών, δηλαδή εκτάσεων που εμφανίζουν γεωργική μορφή στις αεροφωτογραφίες ετών λήψης 1945 ή 1960, χωρίς άλλο κριτήριο αλλά με κοινή έκθεση δυο δασολόγων και ενός γεωπόνου
των εκτάσεων που φέρουν ή έφεραν δασική βλάστηση σε ποσοστό μικρότερο του 25%, δηλ. εκτάσεις που διαχρονικά καλλιεργούνταν κατά θέσεις λόγω μορφολογίας ή σύστασης εδάφους, όπως ισχύει για αρκετές εκτάσεις στη Μάνη.
των εκτάσεων για τις οποίες  έχει εκδοθεί πράξη της Διοίκησης «ότι δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση». Ως πράξεις της Διοίκησης θεωρούνται οι παλιές βεβαιώσεις ή απαντήσεις που έδινε η Δασική Υπηρεσία μέχρι το 1998, οπότε και άρχισε η έκδοση των πράξεων χαρακτηρισμού.
Των δασικών εκτάσεων που άλλαξαν χρήση πριν την ψήφιση του Συντάγματος του 1975 και στις οποίες έκτοτε αναπτύχθηκε έντονη γεωργική δραστηριότητα
Των εκτάσεων, η μορφή (δασική ή μη) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων έχουν κριθεί τελεσίδικα από τα δικαστήρια.
Β) Την ήπια αξιοποίηση εκτάσεων του Δημοσίου, που αποτελούν υποβαθμισμένα οικοσυστήματα (αφανότοποι κλπ), με μακρόχρονη ενοικίασή τους»