Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/7/2011

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΕ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Επιστολή για την εκτός σχεδίου δόμηση και την οριοθέτηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

Παρέμβαση Κουσελά σε Παπακωνσταντίνου για τη γη υψηλής παραγωγικότητας

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Κουσελάς σε Παπακωνσταντίνου για τη γη υψηλής παραγωγικότητας

 

 

Για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση και την οριοθέτηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς απέστειλε επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, εκθέτοντάς του αναλυτικά την κατάσταση και ζητώντας του να δοθούν το ταχύτερο κατάλληλες λύσεις.

Ο κ. Κουσελάς αναφέρεται στα προβλήματα που δημιουργούνται και καταλήγοντας σημειώνει:

“Η αναγκαία προστασία του περιβάλλοντος και της γεωργικής δραστηριότητας από άναρχες μορφές δόμησης και ανεξέλεγκτες αλλαγές χρήσης δεν θα πρέπει, πιστεύω, να οδηγεί στο αντίθετο άκρο, δημιουργώντας ασάφεια ή αβεβαιότητα για το αν κάποιο γήπεδο είναι κατάλληλο για άλλη χρήση πέραν της γεωργικής, ή πλείστα όσα γραφειοκρατικά εμπόδια, με συνέπεια να αποτρέπονται επενδύσεις ή να αποκλείονται άλλες μορφές αξιοποίησης απαραίτητες για την τοπική ανάπτυξη, που θα μπορούσαν να είναι συμβατές με το περιβάλλον.

Γι’ αυτό, είναι επιτακτικό να δρομολογηθεί ένας τεκμηριωμένος και εφαρμόσιμος χωροταξικός σχεδιασμός, έτσι ώστε οι εκτός σχεδίου περιοχές να αποκτήσουν το ταχύτερο συγκεκριμένη ταυτότητα χρήσεων γης.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, η δόμηση και η αξιοποίησή τους θα είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής χωροταξικής μελέτης κατά περιοχή και όχι γενικών κριτηρίων, με τα οποία δημιουργείται δυστυχώς ασάφεια σχετικά με τα όρια της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, γραφειοκρατική ταλαιπωρία και αβεβαιότητα για τους πολίτες, ενώ ουσιαστικά ακυρώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών ή και συνδυασμένων μορφών αξιοποίησης των ιδιοκτησιών.

Με βάση τα παραπάνω, σε παρακαλώ θερμά να δώσεις τις αναγκαίες οδηγίες αφ’ ενός για την επανεξέταση της κατάργησης των εδαφ. β και γ της παρ. 23 άρθρου 20 ν. 3399/2005, αφ’ ετέρου για την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων οριοθέτησης της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

Είμαι στη διάθεσή σου για κάθε τυχόν αναγκαία διευκρίνιση σχετικά με το θέμα, που ειδικά στις σημερινές συνθήκες, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις όχι μόνο στη Μεσσηνία, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας“.