Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/7/2011

ΦΩΝΗ

Πρωτοβουλία Δ.Κουσελά : Ευνοϊκή ρύθμιση φορολογικών υποθέσεων των συνεταιρισμών.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

Δ. κουσελας: Ευνοϊκή ρύθμιση φορολογικών υποθέσεων των συνεταιρισμών.
 

Με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά από αίτημα του βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά, αντιμετωπίζεται θετικά ένα σοβαρό ζήτημα, που είχε τεθεί από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους γεωργικούς συνεταιρισμούς να κλείσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, εντασσόμενοι στον νόμο 3888/ 2010.

Σύμφωνα με αυτή την τροπολογία, οι συνεταιρισμοί μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να κλείσουν όλες τις παλιές τους υποθέσεις,  μέχρι και τη χρήση του 2009, με υπολογισμό του φόρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 3888/2010, μόνο στο 20% των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων τους.

Οσοι συνεταιρισμοί πάρουν μέρος στη ρύθμιση αυτή, θα καταβάλουν το 20% του φόρου ως προκαταβολή και το υπόλοιπο, ανάλογα με τα ποσά, μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις.