Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/7/2011

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Κουσελάς προς Σκανδαλίδη: Αποζημιώσεις σε αμπέλια και σταφίδες για τον περονόσπορο.


ΦΩΝΗ

Ερωτηση Κουσελά σε Σκανδαλίδη:  Άμεσα μέτρα για τις σοβαρές ζημιές σε αμπελοκαλλιέργιες του Νομού απο περονόσπορο.


ΘΑΡΡΟΣ

Ερώτηση Δημ. Κουσελά για τις σοβαρές ζημιές στις αμπελοκαλλιέργειες.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας την άμεση κάλυψη των εκτεταμένων ζημιών από περονόσπορο στην αμπελοκαλλιέργεια και τη σταφιδοκαλλιέργεια στη Μεσσηνία.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας, παρά τους αλλεπάλληλους ψεκασμούς και τα έγκαιρα μέτρα που είχαν λάβει οι παραγωγοί για την προστασία των αμπελιών τους, οι καλλιέργειες επλήγησαν σοβαρά από περονόσπορο, η ανάπτυξη του οποίου ευνοήθηκε από τις ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες (συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις, συνοδευόμενες από μεταπτώσεις της θερμοκρασίας και από υψηλά ποσοστά υγρασίας), οι οποίες επικράτησαν από τα τέλη Απριλίου μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. Το αποτέλεσμα ήταν να πληγούν τα κλήματα στη φάση αύξησης του καρπού, με σοβαρές ζημιές, που συχνά ξεπερνούν το 50% της παραγωγής.

Όπως και σε άλλες αμπελουργικές ζώνες της χώρας, όπου παρά τους διαρκείς προληπτικούς ψεκασμούς, επικράτησαν παρόμοιες ακραίες και ασυνήθεις καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνόησαν την ανάπτυξη και την αδυναμία ελέγχου του περονόσπορου, στη Μεσσηνία σημειώνεται εκτεταμένη καταστροφή στην παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών, οινοστάφιλων και σταφίδας, ενω επηρεάζεται αρνητικά η παραγωγικότητα και της επόμενης παραγωγικής περιόδου.

Έχοντας ήδη από πέρυσι υποστεί μειώσεις στο εισόδημά τους από την αρνητική εξέλιξη των τιμών, οι αμπελουργοί φέτος υφίστανται εκτεταμένες ζημιές από την πρωτοφανή ανθεκτικότητα και τη γρήγορη εξάπλωση του περονόσπορου. Βρίσκονται κυριολεκτικά σε απόγνωση, αδυνατώντας όχι μόνο να καλύψουν τα τρέχοντα καλλιεργητικά έξοδα, αλλά και το πρόσθετο υψηλό κόστος των αλλεπάλληλων ψεκασμών για τον έλεγχο του περονόσπορου.

Στη βάση όσων προαναφέρθηκαν, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεται να κινήσει τις διαδικασίες ένταξης αυτών των ζημιών σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ), το οποίο να υποβληθεί το ταχύτερο προς έγκριση στην Ε.Ε.;
- Λαμβανομένης υπόψη της καταστροφικής έκτασης του φαινομένου και της επιτακτικής ανάγκης άμεσης αποζημίωσης των παραγωγών, προτίθεται εναλλακτικά να εντάξει αυτές τις ζημιές στη διαδικασία των κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεων, μέσω ΕΛΓΑ;
- Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει για τη στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω σοβαρές απώλειες παραγωγής, φυτικού κεφαλαίου και εισοδήματος, για να μη φτάσουν πλέον στο σημείο να εγκαταλείψουν μια ποιοτική και ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα αγροτική καλλιέργεια; »