Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/6/2011

Παρέμβαση Δημ. Κουσελά για παράταση ρύθμισης για ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΕΛΓΑ


Με το άρθρο 23 του νόμου 3877/2010 δόθηκε η δυνατότητα σε όσους είχαν, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΛΓΑ, ή δεν είχαν αποδώσει μέχρι την ημερομηνία αυτή την ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ του άρθρου 5ου του νόμου 1790/1988, να καταβάλλουν τα οφειλόμενα ποσά είτε εφάπαξ, είτε σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η σχετική αίτηση ή δήλωση υπαγωγής έπρεπε να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ το αργότερο εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή ως τις 20-12-2010.  
Ωστόσο, η προθεσμία που τελικά προέκυψε για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών ήταν περιορισμένη, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός δικαιούχων να μη μπορέσουν να  υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή.
Για το λόγο αυτό, ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Κουσελάς, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθούν τροπολογία, σύμφωνα με την οποία η αρχική προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση θα παραταθεί, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.