Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/5/2011

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Μια ΔΟΥ στην πρωτεύουσα κάθε νομού


Μια ΔΟΥ στην πρωτεύουσα κάθε νομού θα διατηρηθεί, βάσει του σχεδίου της μεταρρύθμισης της οργανωτικής δομής τους που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Οι υπόλοιπες εφορίες θα αντικατασταθούν με Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και τον νησιωτικό χώρο.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερωτήσεων βουλευτών για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη λειτουργία του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την ανασυγκρότηση του δικτύου των ΔΟΥ. Με την αλλαγή στο χάρτη των ΔΟΥ και την εσωτερική αναδιοργάνωση αυτών, σημειώνει επιπλέον ο κ. Κουσελάς, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις σημερινές ΔΟΥ θα αξιοποιηθούν καλύτερα με τη μετακίνησή τους στις διατηρούμενες, αναβαθμισμένες ΔΟΥ, προκειμένου να εξασφαλιστεί επάρκεια στελέχωσης αυτών και να επιτευχθεί αυξημένη αποτελεσματικότητα. Ο υφυπουργός Οικονομικών σημειώνει, επίσης, ότι "προκειμένου με την αναδιοργάνωση αυτή να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, διευρύνεται η δυνατότητα αυτών να διεκπεραιώνουν φορολογικές υποθέσεις εκτός ΔΟΥ, αναβαθμίζονται σημαντικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και υλοποιούνται πολλές νέες". Ο κ. Κουσελάς υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι με την εν λόγω μεταρρύθμιση θα επιτευχθεί η μείωση του λειτουργικού κόστους, ο περιορισμός του κατακερματισμού των ΔΟΥ, και η εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων για τη δραστηριοποίησή τους στο νευραλγικό τομέα των ελέγχων και τη δημιουργία νέων ευέλικτων μονάδων.