Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/4/2008

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
" Επιδοτήσεις "
«Ερώτηση  Κουσελά για την ενεργοποίηση»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
«
Ερώτηση  του   Δημήτρη Κουσελά
για τα  δικαιώματα οπωροκηπευτικών»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
« Ερώτηση  του Δ. Κουσελά για τα δικαιώματα
ενιαίας ενίσχυσης.»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2008
"Καθυστερήσεις και χαράτσι στην ενεργοποίηση
των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης "

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
"Ερώτηση του Δ. Κουσελά για τις καθυστερήσεις
και το χαράτσι ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης "

"Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για τις καθυστερήσεις και το χαράτσι ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. "

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ζητώντας να πληροφορηθεί τους λόγους των σοβαρών καθυστερήσεων και των προβλημάτων στη διαδικασία ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, καθώς και τους λόγους για τους οποίους το Κράτος αρνείται να καλύψει το κόστος ενεργοποίησης, μεταθέτοντάς το στους αγρότες, σε αντίθεση με ότι ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 1782/03 έχει οριστεί, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Α.Ε.Ε) έχει οριστεί η 15η Μαϊου. Μετά δε την εφαρμογή της νέας ΚΟΑ οπωροκηπευτικών περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στην Ενιαία ενίσχυση και τα δικαιώματα για τα σύκα, τη σταφίδα και τα εσπεριδοειδή. ‘Όμως, το τοπίο της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων παραμένει θολό, διότι ήδη έπρεπε να έχουν οριστεί τα προσωρινά δικαιώματα, δηλαδή να έχουν σταλεί οι σχετικοί πίνακες σε καθένα παραγωγό χωριστά και ακολούθως οι παραγωγοί να κατέθεταν τυχόν ενστάσεις.

Ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα αναμένεται να προκύψουν όσον αφορά στις συκιές με συγκαλλιέργεια, για τις οποίες θα υπάρξουν πολλές ενστάσεις.

‘Ολη αυτή η διαδικασία έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ώστε να υπάρχει ικανοποιητικό περιθώριο για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων μέχρι τις 15 Μαϊου που λήγει η προθεσμία.

Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει.

Σημειωτέον ότι τα νέα δικαιώματα (σταφίδες, σύκα κ.λ.π) συμπαρασύρουν και τα προηγούμενα, τα οποία κατέχουν οι παραγωγοί από άλλες καλλιέργειες και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Επομένως είναι πολύ πιθανό το Υπουργείο να καταφύγει και πάλι στο εικονικό πρωτόκολλο, για να καλύψει τις αδυναμίες του.

Επειδή για την έναρξη της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων πρέπει να έχουν εκδοθεί τα οριστικά δικαιώματα για τις νέες καλλιέργειες σταφίδας, σύκων και εσπεριδοειδών,

Επειδή ο Νομός Μεσσηνίας είναι από τις λίγες περιοχές που καλλιεργούνται σύκα και σταφίδες,

Επειδή η μη έγκαιρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων θα έχει επιπτώσεις στο εισόδημα των παραγωγών όχι μόνο για τα νέα δικαιώματα, αλλά και για τα προηγούμενα,

Επειδή για τρίτη χρονιά καλούνται οι παραγωγοί να πληρώσουν το «χαράτσι» για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων, ενώ είμαστε η μόνη χώρα στην Ε.Ε. στην οποία επιβαρύνονται οι ίδιοι οι παραγωγοί με το κόστος ενεργοποίησης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Σε τι οφείλεται η καθυστέρηση έκδοσης των νέων δικαιωμάτων και πότε προβλέπεται να εκδοθούν αυτά.

- Για ποιο λόγο δεν αναλαμβάνει η Πολιτεία το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε; »