Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/5/2011

Η ΔΗΛΩΣΗ

Για πρώτη φορά στη χώρα μας συγκροτείται ένα εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο. Ένα σχέδιο πλήρες, συγκεκριμένο, ποσοτικοποιημένο με μετρήσιμους στόχους και με εξειδίκευση ευθυνών για τους εμπλεκόμενους φορείς. Ένα σχέδιο, το οποίο μπορεί, όπως θα ήθελαν ορισμένα μέσα ενημέρωσης, να μην παράγει ειδήσεις -γιατί νομίζω, ότι εκεί εστιάζεται κυρίως το ενδιαφέρον από πλευράς των μέσων ενημέρωσης- αλλά η μεγάλη είδηση που περιέχει είναι, ότι το σχέδιο αυτό αξιοποιεί αρχικά τη διεθνή εμπειρία, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που πραγματοποιήσαμε το διάστημα αυτό του ενάμιση χρόνου, τις δυνατότητες που μας δίνει η νέα τεχνολογία αλλά και την ανασυγκρότηση του ελεγκτικού μηχανισμού. Δηλαδή εισάγει νέα εργαλεία, θεσμικά και τεχνικά, προκειμένου ο στόχος για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής -που είναι πράγματι έγκλημα κατά της χώρας και κατά της κοινωνίας- να γίνει πραγματικότητα. Πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουν γίνει εξαγγελίες, έχουν πέσει μέτρα πάνω στο τραπέζι, αλλά τα πυρά ήταν άσφαιρα.