Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/4/2011

Αγρότες με φωτοβολταικά
Στις εφορίες της Ηλείας έφτασε η εγκύκλιος του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά


Με την προσφορά σύνδεσης από τη ΔΕΗ …ανά χείρας θα πρέπει να προσέρχονται μέχρι τις 30 Ιουνίου στην Εφορία οι αγρότες που θέλουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά μέχρι 100 KW για να λάβουν την (απαραίτητη για το ΔΕΣΜΗΕ) μεταβολή δραστηριότητας, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά.

Στο νέο φορολογικό νόμο έχει συμπεριληφθεί διάταξη που καθορίζει το «μικτό» φορολογικό καθεστώς των αγροτών που επενδύουν στα φωτοβολταϊκά, έπειτα από σχετικές παρεμβάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Δηλαδή οι εν λόγω αγρότες αφενός παραμένουν στο ειδικό καθεστώς (άρα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή ΦΠΑ) αφετέρου υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων β’ κατηγορίας (εσόδων-εξόδων) και την έκδοση φορολογικών παραστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Ωστόσο, πριν από την έναρξη της νέας τους δραστηριότητας (δηλαδή αυτή της πώλησης ενέργειας από τα φ/β), πρέπει να υποβάλουν δήλωση μεταβολής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δήλωση την οποία, σημειωτέον, απαιτεί από τους συγκεκριμένους αγρότες και ο ΔΕΣΜΗΕ.

Για να λάβουν την έναρξη δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο της έγκρισης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 100 KW από τη ΔΕΗ.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η έγκριση αυτή, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση, όμως ο αγρότης θα πρέπει να προσκομίσει την έγκριση από τη ΔΕΗ εντός 3 μηνών από την υποβολή της δήλωσης έναρξης.