Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/4/2011

Δ.ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Συνάντηση με πολύτεκνους Τριφυλίας


Με τον υφυπουργό οικονομικών κ. Δημ. Κουσελά συναντήθηκε το Δ.Σ. του συλλόγου Πολυτέκνων Τριφυλίας με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν τους πολύτεκνους. Έγινε ενημέρωση για τις θέσεις των πολυτέκνων έτσι όπως εκφράζονται μέσα από την ΑΣΠΕ.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η εισοδηματική πολιτική η οποία πλήττει τις πολύτεκνες οικογένειες, οι αδικίες στις μεταγραφές κατά των πολυτέκνων φοιτητών, το δημογραφικό, καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται σε βάρος των πολυτέκνων.
Επίσης ο πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνταγματική επιταγή για την προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, καθώς και στο ρόλο της στην ανάπτυξη και την στήριξη της κοινωνικής δομής.

Τέλος, τέθηκε και το θέμα της εισφοράς των μελών που παίρνουν την πολυτεκνική σύνταξη και δεν παρακρατείται από τον ΟΓΑ. Ο Υφ. κ. Δ. Κουσελάς άκουσε τις ανησυχίες και τις προτάσεις των μελών του Δ.Σ. και διαβεβαίωσε ότι θα εξετάσει τα θέματα που τέθηκαν.