Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/4/2011

ΘΑΡΡΟΣ
Πρωτοβουλία για το ΚΕΔΒ από τον Δημ. Κουσελά


ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Δεν υπάρχει πρόβλημα με την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες
Ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δημήτρης Κουσελάς με αφορμή την Κοινή Ερώτηση της κ. Μπακογιάννη και του κ. Αυγενάκη και τα αναγραφόμενα σε αυτή περί αναβολής για τα τέλη Ιουλίου της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες επισημαίνει τα εξής:
«Με την εν λόγω ερώτηση επιχειρείται διαστρέβλωση της πραγματικότητας και παραποίηση της πολιτικής βούλησης των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες. Η μη υποβολή της δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής δεν συνεπάγεται λόγο μη αποδοχής της αίτησης επιστροφής ή λόγο άρνησης της επιστροφής στους αγρότες.
Η δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής χρησιμοποιείται ως στοιχείο ελέγχου και μόνο. Η εν λόγω δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τις 15 Μαΐου 2011. Έχει ληφθεί υπόψη ότι για το 2010 δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής της από το σύνολο των αγροτών.

Κατά συνέπεια η ροή της επιστροφής του ΦΠΑ προχωρεί άμεσα και κανονικά και οι ελεγκτικές επαληθεύσεις θα γίνουν εκ των υστέρων. Η καταβολή θα προχωρήσει με βάση τις ημερομηνίες που υποβάλλονται, oι αιτήσεις από τις Ενώσεις, τους Συνεταιρισμούς, και τις ομάδες παραγωγών στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη υπογραφεί σχετική εγκύκλιος με περαιτέρω διευκρινίσεις.»