Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/4/2011

Συνάντηση Κουσελά με Ομοσπονδία Περιπτερούχων


Με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδος, Κ. Κόγια, συναντήθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Δ. Κουσελάς την Παρασκευή στο Υπουργείο.
Αντικείμενο της συνάντησης υπήρξε η συλλογική απείθεια εκ μέρους του χονδρεμπορίου στη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 6 του νόμου 3943/2011 η οποία ορίζει τα κατώτατα όρια προμήθειας των εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης καπνικών προϊόντων.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο διευθυντής του γραφείου του Υφυπουργού κ. Λάσκαρης, στελέχη του Υπουργείου, καθώς επίσης ο Γ. Δούκας της Επιτροπής Αγώνα Περιπτερούχων-Καπνοπωλών Αττικής, ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Βας. Γκουβίνας και ο νομικός της σύμβουλος Ευάγ. Παπαγιάννης.
Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε λεπτομερώς και αντέκρουσε το ότι η εφαρμογή της διάταξης έρχεται σε σύγκρουση με οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη διάταξη νόμου και δεσμεύτηκε ότι θα ληφθούν σε εύθετο χρόνο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:
Λήψη διοικητικών μέτρων υποστήριξης σε πρώτη φάση και συνεχούς εποπτείας στη συνέχεια της ομοιόμορφης και απρόσκοπτης εφαρμογής της διατάξεως από όλους τους αποδέκτες της.
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και η επίταση και ο εμπλουτισμός τους κατόπιν τεχνικής συνεργασίας ανάμεσα στην αρμόδια νομική υπηρεσία του Υπουργείου και την ομοσπονδία.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω πρωτοβουλιών, η ομοσπονδία δεσμεύτηκε να παράσχει κάθε δυνατή ενημέρωση και συνδρομή.