Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/3/2011

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Κουσελάς για υπογραφές δηλώσεων από λογιστές


Από λογιστή-φοροτεχνικό θα υπογράφονται υποχρεωτικά οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα περισσότερα από 100.000 ευρώ και των ελεύθερων επαγγελματιών με ακαθάριστα έσοδα περισσότερα από 50.000 ευρώ, έναντι 300.000 ευρώ και 150.000 ευρώ αντίστοιχα, που ίσχυσαν με το προηγούμενο καθεστώς.

Αυτό διευκρινίζεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά, στην οποία σημειώνεται ότι η εφαρμογή των νέων ορίων ακαθάριστων εσόδων ισχύει για τα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010 και μετά.