Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/1/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ 1,59  ΔΙΣ.ΕΥΡΩ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Δ.ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Εξετάζεται η απόδοση του ΦΠΑ σε 3 δόσεις

ΕΘΝΟΣ 24 Ιανουαρίου 2011
ΑΝΑΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Σε τρεις μήνες η καταβολή ΦΠΑ, με πρώτη δόση το 40%
Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να αποδίδουν στο Δημόσιο τον ΦΠΑ σε τρεις μηνιαίες δόσεις αντί εφάπαξ όπως ισχύει σήμερα. Με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ οι επιτηδευματίες θα καταβάλλουν το 40% του φόρου και το υπόλοιπο ποσό θα το πληρώνουν σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις (30% + 30%) με τις ανάλογες προσαυξήσεις. «Ο προσανατολισμός μας είναι να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, να τους δώσουμε τη δυνατότητα τμηματικής απόδοσης, με συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις και ασφαλιστικές δικλίδες» υπογραμμίζει ο υφυπουργός Οικονομικών Δημ. Κουσελάς.
Το μέτρο αυτό, που αναμένεται να δώσει ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, εξετάζεται να εφαρμοστεί και για παλιές δηλώσεις ΦΠΑ που δεν έχουν υποβληθεί. Σήμερα οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (κάθε μήνα για όσους τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και κάθε τρίμηνο για όσους τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ) υποχρεούνται να καταβάλλουν ταυτόχρονα ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη περίοδο.
Με τη νέα ρύθμιση που προωθείται, το υπουργείο Οικονομικών θα γνωρίζει εκ των προτέρων τον ΦΠΑ που θα έχει να λαμβάνει, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό, αφού χιλιάδες επιχειρήσεις, λόγω της κρίσης και των έντονων προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο καθυστερούν σημαντικά την καταβολή του ΦΠΑ, αλλά πολλές φορές, ενώ τον εισπράττουν, δεν τον αποδίδουν καθόλου και τον χρησιμοποιούν ως κεφάλαιο κίνησης για την τακτοποίηση άμεσων αναγκών.