Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/4/2008

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
«Ερώτηση του Κουσελά για τα φωτοβολταϊκά »

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008»
"Ερώτηση  του Δ. Κουσελά για αδειοδότηση
φωτοβολταϊκών "

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
«Ερώτηση του Δ. Κουσελά για αδειοδότηση
φωτοβολταϊκών πάρκων.»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 09  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
«Ερώτηση του Δ. Κουσελά »
" Η αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων
 για ηλεκτρική ενέργεια"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για την αδειοδότηση  φωτοβολταϊκών πάρκων

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε  Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, ζητώντας να πληροφορηθεί τις προθέσεις του σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις που υπερκαλύπτουν τον εθνικό στόχο για ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάρκα.  

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ),  μέχρι και τον Ιανουάριο 2008 είχαν υποβληθεί προς έγκριση πάνω από 7.800 αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα, που  αντιστοιχούν σε συνολική ισχύ 3.430 μεγαβάτ (ΜW), πολλαπλάσια του πλαφόν που έθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει αδειοδότηση έργων μέχρι την ισχύ των 790 ΜW.

Οι επενδυτές των φωτοβολταϊκών πάρκων που θα εξασφαλίσουν την απαιτούμενη έγκριση θα επιδοτηθούν κατά 40% από τον αναπτυξιακό νόμο, με επιπλέον επιδοτούμενη τιμή της ηλιακής κιλοβατώρας από τον ΔΕΣΜΗΕ κατά  0,40 ευρώ για το ηπειρωτικό σύστημα και  κατά 0,50 ευρώ για τα μη διασυνδεμένα νησιά,

Επειδή οι μέχρι σήμερα υποβληθείσες αιτήσεις υπερκαλύπτουν σημαντικά τους τεθέντες στόχους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσαρέσκεια  και αβεβαιότητα  στους επενδυτές,

Επειδή είναι επιβεβλημένο να ενισχυθεί το ενεργειακό σύστημα της χώρας με αντίστοιχες επενδύσεις, που να αξιολογηθούν με διαφάνεια και να τύχουν των κατάλληλων κινήτρων, με βάση και τις πραγματικές ανάγκες της κάθε περιφέρειας για ηλεκτρική ενέργεια από εναλλακτικές πηγές, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-                      Με ποια κριτήρια θα αξιολογηθούν οι μέχρι σήμερα κατατεθείσες αιτήσεις, ώστε να τύχουν της απαιτούμενης έγκρισης και των προβλεπόμενων ενισχύσεων;

-                      Υπάρχει πρόβλεψη κατανομής των εγκρίσεων  ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες κάθε περιοχής;

-                      Τι θα γίνει με τις αιτήσεις που κρίνονται βιώσιμες, αλλά υπερβαίνουν τον τεθέντα στόχο των 790 ΜW μέχρι το 2010;  »