Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/1/2011

ΕΘΝΟΣ Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011
Έλεγχοι με δείγμα σε δύο μέτωπα


Ελέγχους σε δύο κατευθύνσεις εξήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δ. Κουσελάς. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό θα  μπουν στο στόχαστρο όσοι δεν αποδέχθηκαν τη ρύθμιση για την περαίωση. Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν εκείνοι που παρουσιάζουν «δυσαρμονία» μεταξύ της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν Το βάρος των ελέγχων θα πέσει και σε φορολογούμενους που διαθέτουν μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία, αλλά ενώ πλήρωσαν το ΕΤΑΚ του 2008, δεν είχαν υποβάλλει το 2007 και τα προηγούμενα χρόνια δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας.