Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/1/2011

ΦΩΝΗ Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
ΣΦΟΔΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ NATURA
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΕ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

Δ.ΚΟΥΣΕΛΑΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «NATURA»


ΘΑΡΡΟΣ Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗΝ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
Ανταποκρινόμενος Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Κουσελάς στις ενστάσεις και τις διαμαρτυρίες φορέων και πολιτών της Μεσσηνίας για τη θέσπιση των δέκα στρεμμάτων ως προϋπόθεσης αρτιότητας για όλες τις χρήσεις στις ζώνες οικοανάπτυξης απέστειλε επιστολή στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη, η οποία έχει ως εξής:
«Μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου, με το οποίο επιχειρείται η αναμόρφωση και η βελτίωση του νόμου 1650/1986, γίνομαι αποδέκτης σωρείας διαμαρτυριών από συμπολίτες μου και φορείς της Μεσσηνίας.Οι διαμαρτυρίες τους αφορούν κυρίως στη θέσπιση των 10 στρεμμάτων ως προϋπόθεσης αρτιότητας για όλες τις χρήσεις στις ζώνες οικοανάπτυξης, που περιγράφονται πλέον ως υποπεριοχές των περιφερειακών πάρκων. Η προϋπόθεση αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο νομοσχέδιο. …. Σύμφωνα με τις ενστάσεις που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, ο καθορισμός των χρήσεων και των όρων δόμησης στις ζώνες οικοανάπτυξης θα έπρεπε να προκύπτει από τις ειδικές Περιβαλλοντολογικές Μελέτες (ΕΠΜ), με βάση και τα συγκεκριμένα τοπικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών.
Επίσης, επειδή έχουν ήδη συνταχτεί ΕΠΜ και έχουν προωθηθεί για θεσμοθέτηση με βάση τον ν. 1650/86, θα έπρεπε οι μεταβατικές διατάξεις του σ.ν. να μην αποκλείουν τη θεσμοθέτηση των ζωνών οικοανάπτυξης με βάση τον προϊσχύοντα νόμο 1650/86.
Ειδικότερα για τη Μεσσηνία, οι Ειδικές Περιβαλλοντολογικές Μελέτες μαζί με τα προεδρικά διατάγματα έχουν συνταχθεί και προωθηθεί στο Υπουργείο σας και εκκρεμούν σ’ αυτό από το 2007.
Σε παρακαλώ θερμά να εξετάσεις με ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις ενστάσεις και να μεριμνήσεις ώστε να αρθούν τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται για την ανάπτυξη στις συγκεκριμένες περιοχές».