Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/12/2010

ΦΩΝΗ  Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011

«Χρέος όλων μας, να πιάσουν τόπο οι θυσίες των πολιτών!»

 

ΘΑΡΡΟΣ Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

«Χρέος όλων να πιάσουν τόπο οι θυσίες των πολιτών»