Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/4/2008

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
«Ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για τις αυξήσεις στα διόδια»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
« Από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τον Δ. Κουσελά »
"Ερώτηση για αυξήσεις "φωτιά "στα διόδια"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
«Ερώτηση από το ΠΑΣΟΚ για τις αυξήσεις στα διόδια.»
"Και ο Δ. Κουσελάς μεταξύ των βουλευτών που
υπογράφουν την ερώτηση προς τον Σουφλιά "

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
«Από 31 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Δ. Κουσελα »
"Πέντε καυτά ερωτήματα για αυξήσεις -φωτιά στα διόδια"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

Ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά για τις αυξήσεις-φωτιά στα διόδια.

31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ο Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσαν Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων, ζητώντας εξηγήσεις για τις αυξήσεις-φωτιά στα διόδια εθνικών αυτοκινητοδρόμων που έχουν ανατεθεί σε παραχωρησιούχους, για το οποίες είχαν προειδοποιήσει κατά την ψήφιση των συμβάσεων παραχώρησης όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ .

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Κύριε Υπουργέ,

Σοβαρά πολιτικά ερωτήματα εγείρονται από τις σημερινές ανακοινώσεις για αυξήσεις φωτιά στα διόδια τριών αυτοκινητοδρόμων (και έπονται οι υπόλοιποι αυτοκινητόδρομοι μέχρι το καλοκαίρι) που έχουν ανατεθεί σε παραχωρησιούχους. Στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Μεταμόρφωση – Σκάρφεια, Κόρινθος – Τρίπολη και Ράχες Μαλιακού – Κλειδί Ημαθίας οι αυξήσεις φτάνουν από 37% έως και 140%.

Οι αυξήσεις αυτές ανακοινώθηκαν από τους ίδιους τους παραχωρησιούχους, επειδή το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν θέλησε να αναλάβει την πολιτική ευθύνη της ομολογίας ότι οι αυξήσεις προκύπτουν με βάση συγκεκριμένα άρθρα των Συμβάσεων που το ίδιο διαπραγματεύτηκε και έφερε για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Κατά τη συζήτηση όλων των Συμβάσεων στη Βουλή, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ανέδειξαν σε όλες τις περιπτώσεις τα αρνητικά αποτελέσματα που θα υπάρξουν από τις μεγάλες αυξήσεις διοδίων που προβλέπονταν σε συγκεκριμένα άρθρα, τα οποία και καταψήφισαν. Αυξήσεις που προέκυψαν από το συνολικό λαθεμένο μοντέλο χρηματοδότησης των έργων που διαπραγματεύτηκε το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τα πολιτικά ερωτήματα που εγείρονται σχετίζονται κύρια με το ποιες είναι οι προβλέψεις των Συμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας μετακινήσεων, την παροχή ασφαλέστερων υπηρεσιών και παρόδιων εξυπηρετήσεων, τις βελτιώσεις στον ηλεκτροφωτισμό, τις αντικαταστάσεις και επεκτάσεις στηθαίων ασφαλείας, καθώς και την επέκταση στο σύνολο των αυτοκινητοδρόμων του αντιολισθηρού τάπητα. Ουσιαστικά το ΥΠΕΧΩΔΕ συμφώνησε να αυξηθούν έως και 140% τα διόδια, χωρίς να έχει εξασφαλίσει οποιαδήποτε άμεση και βραχυπρόθεσμη έστω βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης.

Όλα θα γίνουν στο μέλλον…

Ταυτόχρονα, είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό το νέο καθεστώς που ισχύει για τις υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων σε θέματα ατυχημάτων, παροχής πρώτων βοηθειών, αποκατάστασης της καλής ποιότητας του οδοστρώματος μετά από ατύχημα, κ.ά.

Η συγκεκριμένη τακτική του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ήδη δημιουργήσει όμως επιπλέον προβλήματα στη συντήρηση του οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Νομάρχες και Δήμαρχοι της χώρας, μέσα από αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων (ΕΝΑΕ και ΚΕΔΚΕ) αρνούνται να παραλάβουν τα τμήματα του οδικού δικτύου που με αυθαίρετες αποφάσεις των Περιφερειαρχών τους εκχωρούνται, αφού δεν προβλέπεται καμία απολύτως χρηματοδότησή τους από τους προϋπολογισμούς του ΥΠΕΧΩΔΕ, ή των Περιφερειών. Ως τελικό αποτέλεσμα έχουμε τη σημαντική μείωση του επιπέδου ασφαλείας στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της χώρας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1. Για ποιους πολιτικούς λόγους δεν ανακοινώθηκαν οι πρόσφατες αυξήσεις στα διόδια από το Υπουργείο, αλλά από τους ιδιώτες; Θεωρεί ότι καλύπτεται από τη δικαιολογία ότι οι αυξήσεις προβλέπονται σε συγκεκριμένα άρθρα των συμβάσεων που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή;

2. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες βελτιώσεις ανά τμήμα των αυτοκινητοδρόμων που θα υπάρξουν άμεσα και μέσα στο επόμενο εξάμηνο σε επίπεδο ηλεκτροφωτισμού, στηθαίων ασφαλείας, αντιολισθηρών ταπήτων, κ.ά.; Πώς θα βελτιωθεί η ασφάλεια μετακίνησης, καθώς και οι παρόδιες εξυπηρετήσεις;

3. Έχουν παρθεί ειδικές πρόνοιες για κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών, έτσι ώστε να απαλλάσσονται (στο σύνολο, ή εν μέρει) από τα διόδια; Αν ναι, ποιες είναι οι περιοχές αυτές;

4. Ποιο είναι το καθεστώς που ισχύει για τις υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων για θέματα ατυχημάτων, πρώτων βοηθειών, αποκαταστάσεων οδοστρώματος, κ.ά. και με ποιους τρόπους το Υπουργείο προτίθεται να το γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό;

5. Ποιες είναι οι προβλέψεις του Υπουργείου για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανάθεσης του έργου συντήρησης μεγάλων τμημάτων του οδικού δικτύου σε Νομαρχίες και Δήμους, μετά από αποφάσεις των Περιφερειαρχών, ποιες οι σχετικές αποφάσεις μετά την αντίδραση της ΕΝΑΕ και της ΚΕΔΚΕ, ποιες οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις ανά Νομαρχία και Περιφέρεια της χώρας; »