Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/11/2010

ΦΩΝΗ Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 

Απάντηση του Δημήτρη Κουσελά σε Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή 

Η αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου πρέπει να γίνει προσεκτικά, συστηματικά και με διαφάνεια