Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/11/2010

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Στις Εφορίες για διευθέτηση όσοι δεν λάβουν σημείωμα περαίωσης  

Στις εφορίες πρέπει να απευθυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν έχουν λάβει εκκαθαριστικό σημείωμα για την περαίωση. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς απέστειλε χθες ενημερωτική εγκύκλιο σε όλες τις εφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν στις περιπτώσεις, όπου έως και την 10-11-2010 δεν είχε εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.