Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/6/2010

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 22 Ιουνίου 2010
Ερώτηση στη Βουλή.

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 22 Ιουνίου 2010
Ο Δ. Κουσελάς για το δημοσίευμα περί χρηματισμού.

 

Εφημερίδα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 24 Ιουνίου 2010
ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Ερώτηση για τα δημοσιεύματα περί
χρηματισμού στα Νοσοκομεία
.


Εφημερίδα ΦΩΝΗ 22 Ιουνί
ου 2010

 

Ερώτηση από τον Κουσελά περί χρηματισμού στα Νοσοκομεία.

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης  Κουσελάς, κατέθεσε  Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και  Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζητώντας να πληροφορηθεί τι στοιχεία υπάρχουν για τον χρηματισμό σε προμήθειες υλικού στον οποίο φέρονται εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα,  ιατροί και στελέχη των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, ποιες εταιρείες εμπλέκονται και, σε περίπτωση που αποδειχθούν οι κατηγορίες, τι ενέργειες θα γίνουν για την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, τόσο των χρηματιζόμενων, όσο και των εταιριών που καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους.      

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

« Σύμφωνα με το από 21-6-2010 δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας «Τα Νέα» (επισυνάπτεται), από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εντοπίστηκαν περιπτώσεις εκτεταμένης διαφθοράς και χρηματισμού σε προμήθειες υλικών σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ των οποίων αναφέρονται τα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας.

 

Επειδή στις υποθέσεις αυτές, που αφορούν  κυρίως την περίοδο 2008-2009,  φέρονται εμπλεκόμενοι κάποιοι ιατροί ή και στελέχη των ανωτέρω νοσοκομείων, καθώς και  δημόσιοι λειτουργοί,

 

Επειδή δεν μπορεί να αιωρείται η κατηγορία συμμετοχής σε κυκλώματα διαφθοράς και χρηματισμού επί του συνόλου των ιατρών και στελεχών των ανωτέρω νοσοκομείων,

 

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, πρέπει τα κυκλώματα χρηματισμού να διερευνηθούν σε βάθος και, εφόσον αποδειχθούν οι κατηγορίες, να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία και των χρηματιζόμενων αλλά και των εταιρειών προμηθειών που καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους,

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

- Αληθεύουν τα αναφερόμενα στο συνημμένο δημοσίευμα;

- Από πού αντλήθηκαν τα στοιχεία, βάσει των οποίων ενέχονται ιατροί και στελέχη των νοσοκομείων Κυπαρισσίας και Καλαμάτας;

- Σε ποιο χρονικό διάστημα αναφέρονται οι πράξεις χρηματισμού που αφορούν στα συγκεκριμένα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας;

- Ποιες εταιρείες προμηθειών εμπλέκονται σε αυτές τις παράνομες πράξεις;

- Τι προτίθενται να πράξουν για την παραδειγματική τιμωρία όσων   αποδεδειγμένα εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις διαφθοράς; »