Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/6/2010

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 9 Ιουνίου 2010
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΕΙ
Αδικία με επαγγελματικά δικαιώματα
του Τμήματος Χρηματοοικονομικής.


Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 9 Ιουνίου 2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα οι απόφοιτοι Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ

 

Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε, o βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης  Κουσελάς ζητώντας να γίνουν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να λυθεί η σοβαρή εκκρεμότητα που αφορά στα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (ΧΡΗΜ.Ε) ΑΤΕΙ Καλαμάτας και ειδικότερα στη δυνατότητα άσκησης από αυτούς του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού. 

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

«Επανερχόμενος στο θέμα, που είχα θέσει και με τις 10633/12-11-2008 και 2749/5-5-2008 Αναφορές μου, σας επισημαίνω ότι οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΑΤΕΙ Καλαμάτας δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού, παρά την περί του αντιθέτου πρόβλεψη του Π.Δ. 174/2006.  Ο λόγος είναι ότι διατάξεις προγενέστερων νόμων (ν. 2515/1997, 2771/1999, 2873/2000 και 3470/2006), που θεωρούνται επικρατέστερες εκείνων του προαναφερθέντος Π.Δ, δεν επιτρέπουν την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος από τους πτυχιούχους του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Καλαμάτας, διότι δεν περιλαμβάνουν τους συγκεκριμένους πτυχιούχους στις κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια άσκησης λογιστή-φοροτεχνικού Α’ Τάξεως.   

 

Επειδή το θέμα είναι κρίσιμο για τους πτυχιούχους του ΧΡΗΜ.Ε ΑΤΕΙ Καλαμάτας, οι οποίοι αδίκως αποκλείονται από την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, ενώ η κατάρτισή τους σε θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής ξεπερνά σε ώρες διδασκαλίας την κατάρτιση πτυχιούχων ΑΤΕΙ, που έχουν ήδη το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού.

 

Επειδή στο παρελθόν υπήρξε σχέδιο τροπολογίας, το οποίο συντάχθηκε από το ΥΠΕΘΟ με σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπεγράφη από το συναρμόδιο ΥΠΕΠΘ, αλλά η διευθέτηση του θέματος παρέμεινε σε εκκρεμότητα στο τότε ΥΠΕΘΟ από τον Μάρτιο του 2008 και, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, δεν λύθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση,

 

Επειδή με το Π.Δ. 174/2006 εκφράστηκε η βούληση της Πολιτείας να αρθεί η υφιστάμενη και προφανής αδικία σε βάρος των πτυχιούχων του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ATEI  Καλαμάτας, συνεπώς πρέπει να υπάρξουν το ταχύτερο οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις-τροπολογίες προς τούτο (επισυνάπτονται σχέδια),

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

- Θα καταθέσει –και πότε- τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις-τροπολογίες ώστε και οι πτυχιούχοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΑΤΕΙ Καλαμάτας να μπορέσουν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 174/2006 επαγγελματικά τους δικαιώματα; »