Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/5/2010

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 28 Μαïου 2010
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΜΕ ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
Ξεκινά το νέο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ.


Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 28 Μαïου 2010
Κουσελάς σε Κατσέλη για τους μικρομεσαίους.

 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 28 Μαïου 2010

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΜΕ ΤΗ ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
Τα δάνεια των μικρομεσαίων μέσω ΤΕΜΠΜΕ για εξόφληση Ταμείων, Δ.Ο.Υ. και προμηθευτών.

 

Την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη, συνάντησε ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς.

 

Στη συνάντηση αυτή ο κ. Κουσελάς έθεσε στην Υπουργό τα φλέγοντα ζητήματα και τις άμεσες ανάγκες χρηματοδοτικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων της περιφέρειας.

 

Η κα Κατσέλη  διαβεβαίωσε, κατ’ αρχή,  τον κ. Κουσελά ότι θα καταθέσει άμεσα τροπολογία στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων, με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 30.7.2010 η υποβολή της φορολογικής και της ασφαλιστικής ενημερότητας που προβλέπονται από τον ν. 3816/2010 για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρηματικών, επαγγελματικών και αγροτικών επιχειρήσεων στις Τράπεζες. Η αρχική προθεσμία της 15-4-2010 είχε ήδη παραταθεί μέχρι τις 31-5-2010 και τώρα επεκτείνεται μέχρι 31-7-2010, έτσι ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους.

 

Στη συνέχεια, η κα Υπουργός ενημέρωσε τον κ. Κουσελά για το νέο Πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ για τη χορήγηση δανείων συνολικού ποσού 2,5 δις ευρώ,  για τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων με εγγύηση του κεφαλαίου κατά 80% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Ειδικότερα, το νέο Πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ έχει δυο σκέλη:

 

α) Χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 10.000.000 ευρώ και με απασχόληση μέχρι 50 άτομα, που έκαναν έναρξη λειτουργίας μέχρι 31.12.2009, για την εξόφληση οφειλών τους σε ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικών υποχρεώσεων. Το πρόγραμμα ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα και λήγει στις 31.12.2010. Το ποσό της εγγύησης Δημοσίου για το σκέλος αυτό ανέρχεται σε 1 δις ευρώ. Δικαιούνται να κάνουν αίτηση οποιεσδήποτε επιχειρήσεις εντός των ανωτέρω ορίων, με εξαίρεση τις αγροτικές και τις προβληματικές (υπό πτώχευση ή εκκαθάριση), ή τις επιχειρήσεις που ήδη έλαβαν άτοκα δάνεια από το περσινό πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ. η δε αξιολόγησή τους θα γίνει από τις Τράπεζες. Τα ποσά των δανείων θα κυμαίνονται από 5.000-100.00 ευρώ. Για τα δάνεια μέχρι 40.000 ευρώ δεν θα απαιτείται εμπράγματη εξασφάλιση, από δε τις 40.000 ευρώ και πάνω θα ζητείται από τις Τράπεζες εμπράγματη εξασφάλιση μέχρι 10% του ποσού του δανείου. ‘Οσων εγκριθεί το δάνειο, θα λάβουν δίγραμμη επιταγή για την άμεση εξόφληση των υποχρεώσεών τους και την απόκτηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, ώστε να διευκολυνθεί η δανειοδότησή τους από το β’ σκέλος του ΤΕΜΠΜΕ ή  και από άλλα προγράμματα. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται με 6ετή διάρκεια, διετή περίοδο χάριτος, το δε επιτόκιο ορίζεται με βάση το euribor 6 μηνών και μέγιστο spread 6%, συνολικά κατά μέγιστο 7,85%.

 

β)Δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 10.000.000 ευρώ και απασχόληση μέχρι 50 άτομα, που έκαναν έναρξη λειτουργίας μέχρι και σήμερα (ακόμα και υπό σύσταση), για την εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, βάσει τιμολογίων επί πιστώσει, προτιμολογίων ή προσφορών σε ισχύ που θα προσκομίσουν με την έγκριση του δανείου.  Το σκέλος αυτό θα ισχύσει μέχρι και την 31.12.2011 και το ποσό της εγγύησης Δημοσίου γι’ αυτό ανέρχεται σε 1 δις ευρώ. Δικαιούνται να κάνουν αίτηση οποιεσδήποτε επιχειρήσεις εντός των προαναφερθέντων ορίων, με εξαίρεση τις αγροτικές και τις προβληματικές (υπό πτώχευση ή εκκαθάριση), ή τις επιχειρήσεις που ήδη έλαβαν άτοκα δάνεια από το περσινό πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ. Προϋπόθεση, στο σκέλος αυτό, είναι οι αιτούντες να έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Τα δάνεια κυμαίνονται από 5.000 μέχρι 300.000 ευρώ, με ίδιους όρους, διάρκεια, περίοδο χάριτος και επιτόκιο όπως τα δάνεια του πρώτου σκέλους, οι δε αιτήσεις θα κριθούν με την ίδια διαδικασία από τις Τράπεζες. Με την έγκριση του δανείου, ο δικαιούχος λαμβάνει δίγραμμη επιταγή ή (για πληρωμή προμηθευτή εξωτερικού) έμβασμα για την άμεση εξόφληση της υποχρέωσής του.

 

Επιπλέον, η κα Κατσέλη ενημέρωσε τον κ. Κουσελά ότι έχει ήδη προχωρήσει η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τις περισσότερες Τράπεζες, εμπορικές και συνεταιριστικές και ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

 

Ο κ. Κουσελάς ευχαρίστησε την Υπουργό για τη διεξοδική ενημέρωση και την εποικοδομητική συζήτηση . Της ζήτησε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο, σήμερα και στο μέλλον, για την αποτελεσματική και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους κάλυψη των δανειακών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  της περιφέρειας, οι οποίες δοκιμάζονται ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία και χρειάζονται «ανάσα»  και για να επιβιώσουν και για να στηρίξουν την ανάπτυξη  και την απασχόληση στις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες της σημερινής κρίσης. 

 

Δήλωσε, τέλος, ότι περιμένει και από τις Τράπεζες να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να διασφαλίσουν την απαραίτητη κάλυψη των αναγκών των μικρομεσαίων της περιφέρειας, ενώ εξέφρασε το αίτημα ανάλογα προγράμματα και με τους απαιτούμενους προσιτούς και ευνοϊκούς όρους, να ισχύσουν το ταχύτερο και για τους αγρότες.

 

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Κουσελάς επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γιώργο Καραμπάτο και τον ενημέρωσε για τα παραπάνω.