Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/4/2010

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2 Απριλίου 2010
Την ένταξη του ΕΘΙΑΓΕ ζητεί ο Κουσελάς.


Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 2 Απριλίου 2010

 

Ο Δημ. Κουσελάς για το Εργαστήριο Ελαιολάδου του ΕΘΙΑΓΕ Καλαμάτας

Την ένταξη του έργου αποπεράτωσης εργασιών στο εργαστήριο του ΕΘΙΑΓΕ Καλαμάτας στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα 2007-2013». Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

 

“ Η λειτουργία του Εργαστηρίου διαπίστευσης δοκιμών ελαιολάδου στο ΕΘΙΑΓΕ Καλαμάτας, που εδω και χρόνια εκκρεμεί, είναι απαραίτητη για την προώθηση πιστοποιημένου επώνυμου ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας, που να εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδημα στους ελαιοπαραγωγούς του Νομού Μεσσηνίας, ενός κατ’ εξοχή ελαιοπαραγωγικού Νομού της χώρας.

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης των εργαστηριακών χώρων προϋπολογισμού 95.000 ευρώ. Δεν έχει ωστόσο γίνει η οριστική παραλαβή του εργαστηριακού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 379.000 ευρώ, καθόσον εκκρεμεί η πληρωμή του αναδόχου προμηθευτή, επειδή το έργο απεντάχθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του Γ’ΚΠΣ.

Εκκρεμεί επίσης η χρηματοδότηση ενεργειών προϋπολογισμού 23.625 ευρώ, για τη διαπίστευση του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών ώστε να διενεργεί συγκεκριμένες αναλύσεις.  

Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για την αποπληρωμή του εργαστηριακού εξοπλισμού και τη διαπίστευση του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών, το ΕΘΙΑΓΕ υπέβαλε την αρ.πρωτ. 8048/30-9-2009 αίτηση χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας «βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», με τίτλο «Συμπλήρωση της κτιριακής και εργαστηριακής υποδομής του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας του ΕΘΙΑΓΕ για τη διαπίστευση δοκιμών σε ελαιόλαδο».

Επειδή η διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοτοδότησης είναι απαραίτητη για τη λειτουργία ενός υποστηρικτικού φορέα κομβικής σημασίας για την ελαιοκαλλιέργεια και τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία, παρακαλώ για τη δική σας μέριμνα και προσοχή ώστε να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα 2007-2013» και στον άξονα προτεραιότητας «βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», το ταχύτερο δυνατό’’   .