Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/4/2010

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 9 Απριλίου 2010
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ
Ρυθμίσεις για τα δάνεια χωρίς εγγύηση του Δημοσίου.

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 9 Απριλίου 2010
ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Τροπλλογία για διετή αναστολ΄΄η αποπληρωμής
δανείων στα πυρόπληκτα.

(Πρωτοσέλιδο)


Εφημερίδα ΦΩΝΗ 9 Απριλίου 2010
(Πρωτοσέλιδο)

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Τροπλογία για διετή αναστολή όλων των επιχειρηματικών δανείων στα πυρόπληκτα

 

Με πρωτοβουλία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά και μετά από συνεννόηση με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και τα υπόλοιπα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, Γιάννης Κουτσούκος, Kώστας Σπηλιόπουλος, Κατερίνα Φαρμάκη και Αθανάσιος Παπαδόπουλος κατέθεσαν τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο, με την οποία αποσαφηνίζεται ότι στις διατάξεις της παρ. 7 άρθρου 2 του ν. 3816/2010 για τις ρυθμίσεις επιχειρηματικών δανείων εμπίπτουν και τα δάνεια που χορηγήθηκαν χωρίς εγγύηση του Δημοσίου σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών κατά τις πυρκαγιές του 2007, βάσει της 36579/Β.1666/27.8.2007 (ΦΕΚ 1740 Β’)  Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

«Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α’) η φράση «δυνάμει της με αριθμό 2/54310/0025/13.9.2007 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1858 Β’)» αντικαθίσταται από τη φράση «δυνάμει των με αριθμό 36579/Β 1666/27.8.2007 (ΦΕΚ 1740 Β’) και  2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ 1858 Β’) Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν».  

 

Η τροπολογία αποκαθιστά την ίση μεταχείριση ως προς τη διετή αναστολή στην αποπληρωμή των δανείων τους και για δανειολήπτες που παρείχαν οι ίδιοι εγγυήσεις στις Τράπεζες, χωρίς να περιμένουν την παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου, ίση μεταχείριση που ναι μεν υπήρχε στο πνεύμα της διάταξης για τις ρυθμίσεις των δανείων, δεν διευκρινιζόταν όμως ότι αφορούσε και τα δάνεια αυτά, διότι δεν γινόταν ευθεία αναφορά στην αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση. 

 

Με την τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές διασφαλίζεται ότι όλες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών που ρύθμισαν τα δάνειά τους βάσει της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης μπορούν να ζητήσουν την επί διετία αναστολή της χρεωλυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου του δανείου τους, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής του διάρκειας  και καταβολή μόνο των τόκων για τη διετία της παράτασης