Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/2/2010

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 Φεβρουαρίου 2010
Ο Κουσελάς για ασφάλιση ελαιοτριβέων.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 18 Φεβρουαρίου 2010
Ερώτηση του Δημ. Κουσελά για την ασφάλιση
των ελαιοτριβέων.


Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 18 Φεβρουαρίου 2010

 

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ερώτηση για την ασφάλιση των ελαιοτριβέων

 

Μετά από συνεχείς επαφές με τους Μεσσήνιους ελαιοτριβείς και με τον Πρόεδρό τους κ. Αντώνη Κορακάκη, ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης  Κουσελάς, κατέθεσε  Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία ζητά  να απαλλαγούν από την υποχρεωτική ασφάλιση στο ΤΕΒΕ οι ελαιοτριβείς που λειτουργούν σε οικισμούς με λιγότερους από  2.000 κατοίκους.

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

«Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα ελαιοτριβεία που λειτουργούν σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, οι συντελεστές των οποίων ήταν και είναι  στην πλειονότητά τους ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΟΑΕΕ 113/09, 22-12-2009 και τις αντίστοιχες αποφάσεις 1050/89/19-10-2009 και 1062/91/2-11-09 Δ.Σ. ΟΑΕΕ, επεκτάθηκε και σε αυτούς η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.  

 

Επειδή, σε αντίθεση με άλλα επαγγέλματα και μικρές επιχειρήσεις, οι ανωτέρω καλούνται πλέον να επιβαρυνθούν με τις σημαντικά υψηλότερες εισφορές στον ΟΑΕΕ, ενώ πολλοί εξ αυτών πιθανόν να χάσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιώσει ή προσδοκούν να θεμελιώσουν στον ΟΓΑ,

 

Επειδή τα ελαιοτριβεία αποτελούν μικρές παραδοσιακές μονάδες, περιορισμένης τοπικής εμβέλειας, που λειτουργούν παράλληλα και σε προέκταση της αγροτικής δραστηριότητας των συντελεστών τους, με κατά κανόνα περιορισμένα  εισοδήματα και σωρευμένα οικονομικά προβλήματα, η δε επιβάρυνσή τους με εισφορές ΟΑΕΕ θα αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα για τη βιωσιμότητά τους, 


Ερωτάται ο κ.  Υπουργός:


- Προτίθεται να απαλλάξει από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ τους ελαιοτριβείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις προαιρετικές περιοχές (κάτω των 2.000 κατοίκων), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 ν.  3050/02, τουλάχιστον εφόσον αυτοί πληρούν και το αντίστοιχο  εισοδηματικό κριτήριο;»