Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/2/2010

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23 Φεβρουαρίου 2010
Αναφορά του Κουσελά για το οδοντιατρείο
του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 23 Φεβρουαρίου 2010
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Να λειτουργήσει το οδοντιατρείο στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας.


Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 23 Φεβρουαρίου 2010

 

Αναφορά Δ. Κουσελά για να λειτουργήσει το οδοντιατρείο στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης  Κουσελάς, κατέθεσε  Αναφορά στη Βουλή, προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζητώντας να διασφαλιστεί η λειτουργία του Οδοντιατρείου στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας, που παρέχει σημαντικές και απαραίτητες υπηρεσίες σε συμπατριώτες μας με ειδικές ανάγκες.

 

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

 

«Σας διαβιβάζω αντίγραφα επιστολής του Συλλόγου Φίλων ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας και  του αντίστοιχου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των σε αυτήν συνημμένων, όπου επισημαίνεται η  αδήριτη ανάγκη αδειοδότησης και διασφάλισης της λειτουργίας πλήρους οδοντιατρικής μονάδας στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας, ζήτημα για το οποίο ήδη είχαν κινηθεί  εθελοντικά και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τους συμπολίτες μας και  οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

 

Παρακαλώ να δείτε τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή, διότι άπτονται αναγκαίων παροχών οδοντιατρικής φροντίδας σε μια ευαίσθητη  κατηγορία συμπολιτών μας που εξυπηρετούνται από το εν λόγω Κέντρο, για τους οποίους χρειάζεται συνεχής και έμπρακτη φροντίδα και από την πλευρά της Πολιτείας. »

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης  Κουσελάς, κατέθεσε  Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ζητώντας  να πληροφορηθεί αν έχουν επιτέλους ολοκληρωθεί οι μελέτες για το έργο νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσίας-Ραυτόπουλου Ν. Μεσσηνίας,  ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή σε άλλο κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Η σοβαρή καθυστέρηση έγκρισης της αναγκαίας προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, παρά τις δοθείσες διαβεβαιώσεις στους κατοίκους ότι όλες οι αναγκαίες μελέτες θα ολοκληρώνονταν εγκαίρως, έχει ως συνέπεια να εξακολουθεί να εκκρεμεί η δημοπράτηση του έργου νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσίας-Ραυτόπουλου Ν. Μεσσηνίας.  Για τούτο επανέρχομαι στα ζητήματα που έθεσα με την υπ. αριθ. 16018/12-3-2009 Ερώτηση και την από 21-7-2009 Αναφορά μου για το ίδιο θέμα. 

Επειδή, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 19490/1-4-2009 απάντηση του τότε Υπουργού ΕΣΔΑ «Το έργο της νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσίας-Ραυτόπουλου δεν έχει δημοπρατηθεί και δεν έχει προταθεί προς ένταξη στο ΕΣΠΑ ή σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καθώς η εκπόνηση της μελέτης δεν έχει ολοκληρωθεί, επειδή εκκρεμεί η έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...»

Επειδή εάν δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως οι μελέτες, καθίσταται εξαιρετικά αβέβαιη η υλοποίηση ενός έργου απολύτως απαραίτητου για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής,

Επειδή επείγει το έργο αυτό να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αφού η υλοποίησή του θα οδηγήσει στην άρση της απομόνωσης και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής,  


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


- ‘Εχουν τελικά ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες για την ένταξη του έργου νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσίας-Ραυτόπουλου στο ΕΣΠΑ ή σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα;

- Αν ναι, πρόκειται το συγκεκριμένο έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή σε άλλο κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ώστε να μπορέσει να δημοπρατηθεί το ταχύτερο; »