Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/2/2010

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 11 Φεβρουαρίου 2010
ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Χρειάζονται δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 11 Φεβρουαρίου 2010
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Να καλυφθούν οι ελλείψεις διδασκόντων σε
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά της Μεσσήνης.

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 11 Φεβρουαρίου 2010

 

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ερώτηση για κάλυψη ελλείψεων σε Νηπιαγωγεία.

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης  Κουσελάς, κατέθεσε  Ερώτηση στη Βουλή, προς την Υπουργό Παιδείας, δια βίου Μάθησης και  Θρησκευμάτων, ζητώντας να καλυφθούν χρονίζουσες ελλείψεις των σχολικών μονάδων της Μεσσηνίας σε δασκάλους και νηπιαγωγούς.

Το πλήρες κείμενο της  Ερώτησης έχει ως εξής:

«Σε σχολικές μονάδες του Νομού Μεσσηνίας  εντοπίζονται ελλείψεις δασκάλων και νηπιαγωγών, οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των μονάδων αυτών.

Ειδικότερα, επείγει να αντιμετωπισθούν οι ακόλουθες ελλείψεις:

-          1 δάσκαλος για το 3θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βλαχόπουλου, με δυναμικό 48 μαθητών

-          1 δάσκαλος για το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο ‘Αριος, δυναμικού 97 μαθητών

-           1 δάσκαλος για το 5ο  6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, δυναμικού 105 μαθητών

-          1 δάσκαλος  για το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος, δυναμικού 87 μαθητών

-           1 νηπιαγωγός για το 4ο διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Καλαμάτας, δυναμικού 34 μαθητών

-          1 νηπιαγωγός για το διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου, δυναμικού 38 μαθητών

-          1 νηπιαγωγός για το 14ο  διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Καλαμάτας, δυναμικού 45 μαθητών

-          1 νηπιαγωγός για το 20ό διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Καλαμάτας, δυναμικού 47 μαθητών.

 

Επειδή  βρισκόμαστε στο μέσο της σχολικής χρονιάς και η μη κάλυψη των κενών  στις παραπάνω μονάδες δημιουργεί προβλήματα στην  ομαλή λειτουργία τους, ερωτάται η κυρία Υπουργός:

-          ‘Εχει ενημερωθεί για την ύπαρξη των παραπάνω ελλείψεων στις προαναφερθείσες σχολικές μονάδες του Ν. Μεσσηνίας;

-          Αν ναι, τι ενέργειες έχει κάνει και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την κατά το δυνατό ταχύτερη κάλυψή τους; »