Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/2/2010

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 10 Φεβρουαρίου 2010
ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Αδικία σε βάρος νέων αγροτών Μεσσηνίας.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 10 Φεβρουαρίου 2010
Ερώτηση Κουσελά στην Μπατζελή για το
πρόγραμμα Νέων Αγροτών.

Εφημερίδα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 10 Φεβρουαρίου 2010
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ερώτηση Κουσελά για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών.

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 10 Φεβρουαρίου 2010

 

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Να αρθούν οι αδικίες εις βάρος των Μεσσηνίων

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης  Κουσελάς, κατέθεσε  Ερώτηση στη Βουλή, προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  ζητώντας να αρθούν οι αδικίες σε βάρος των υποψήφιων για ένταξη στο πρόγραμμα νέων αγροτών  από τη  Μεσσηνία.

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

« Από τα στοιχεία της γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαπιστώνεται μια σημαντική αδικία σε βάρος των υποψήφιων για ένταξη στο πρόγραμμα Μεσσήνιων νέων αγροτών. Ειδικότερα, η κατάταξη των υποψήφιων νέων αγροτών στο Πρόγραμμα γίνεται ανά περιφέρεια. Στη δε περιφέρεια Πελοποννήσου – για πρώτη φορά και ειδικά γι’ αυτό το πρόγραμμα-, οι νομοί Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας χαρακτηρίστηκαν καπνοπαραγωγικοί νομοί.

 

Συνέπεια αυτού του χαρακτηρισμού είναι όλοι οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες αυτών των 3 νομών να έχουν 10 μόρια επιπλέον στην τελική τους βαθμολογία, με αποτέλεσμα να αδικούνται σοβαρά οι Μεσσήνιοι νέοι αγρότες και εκ των πραγμάτων να ελαχιστοποιείται το δυνητικό τους μερίδιο στο αντίστοιχο Πρόγραμμα.

 

Εξ αυτού του γεγονότος, σε συνδυασμό με το ότι και συνολικά περιορίζεται ο αριθμός των εγκρίσεων ανά περιφέρεια, αφού δεν διατίθενται επιπλέον κονδύλια, οι Μεσσήνιοι νέοι αγρότες υφίστανται για πρώτη φορά τέτοια σε βάρος τους μεταχείριση, ουσιαστικά αποκλειόμενοι στην πλειοψηφία τους από τις αντίστοιχες ενισχύσεις.   

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ.  Υπουργός:

-          Προτίθεται να αποκαταστήσει την καταφανή αδικία σε βάρος των υποψήφιων για το Πρόγραμμα Νέων αγροτών από τον Νομό Μεσσηνίας και αν ναι, με ποιο τρόπο;  »