Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/3/2008

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
« Ερώτηση Κουσελά για
 τη διαχείριση των νερών"

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
« Ερώτηση Δ. Κουσελά στον Σουφλιά»
"Προτεραιότητα στις πυρόπληκτες περιοχές
 για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων  "

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
« Κουσελάς για διαχείριση υδάτινων πόρων»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
«Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για την
 διαχείριση των υδάτινων πόρων. »

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ  2008

«Ερώτηση Κουσελά για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων »

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων, ζητώντας να πληροφορηθεί τους λόγους της ανεπίτρεπτης καθυστέρησης συμμόρφωσης της χώρας μας στα προβλεπόμενα από την Κοινοτική Οδηγία 60/2000 για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κατά πόσον προτίθεται το Υπουργείο να δώσει προτεραιότητα, κατά την εφαρμογή της Οδηγίας αυτής, στις πυρόπληκτες περιοχές όπως η Μεσσηνία, οι οποίες βρίσκονται σε σαφώς δυσχερέστερη θέση.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Με τον Ν. 3199/2003 η χώρα μας ενσωμάτωσε σχετικά εγκαίρως την Οδηγία-πλαίσιο 60/2000 της Ε.Ε, στην ελληνική νομοθεσία. Η Οδηγία αυτή εισάγει μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη φιλοσοφία διαχείρισης των υδάτινων πόρων, σύμφωνα με την οποία η διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να γίνεται με βάση τη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (Λ.Α.Π).

Ενώ η χώρα μας έπρεπε να ολοκληρώσει την ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε Λ.Α.Π., καθώς και των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2005, δεν το έπραξε, παρά τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις. Γι’ αυτό τον λόγο καταδικάστηκε τον Ιανουάριο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επειδή η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι μονόδρομος για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης,

Επειδή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την έλλειψη νερού,

Επειδή η μη ενεργοποίηση της Οδηγίας 60/2000 στη χώρα μας έχει ακόμα μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές, όπως ο Νομός Μεσσηνίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Γιατί η χώρα μας δεν εφαρμόζει, ως όφειλε, την Κοινοτική Οδηγία για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε καταδίκη της από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο;

- Πότε προβλέπεται να συμμορφωθεί η χώρα μας με την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας, καθώς και με την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

- Προτίθεται, κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, να δώσει προτεραιότητα στις πυρόπληκτες περιοχές, όπως η Μεσσηνία; »