Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/1/2010

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 28 Ιανουαρίου 2010
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΣΕ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Υπεγράφη από την υπουργό Παιδείας το σχέδιο
Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 28 Ιανουαρίου 2010
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Έχει υπογραφεί από την υπουργό Παιδείας το
σχέδιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα.


Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 28 Ιανουαρίου 2010

 

Το υποργείο Εσωτερικών για τα δικαιώματα αποφοίτων του Πανεπιστημίου.

 

Το υπουργείο Εσωτερικών περιμένει ακόμη από το υπουργείο Παιδείας το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος με το οποίο κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Αυτό σημειώνεται σε απάντηση προς τον βουλευτή Δημ. Κουσελά στην οποία προστίθεται ότι στο κείμενο του παπύρου που είχε φθάσει από το υπουργείο Παιδείας από τα τέλη Αυγούστου 2009, υπήρχαν χειρόγραφες προσθήκες, οι οποίες καθιστούσαν προβληματική την προώθησή του και αβέβαιη την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος.

Για το λόγο αυτό επεστράφη για να ετοιμαστεί σωστά, αλλά από τότε… αναμένεται.