Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/1/2010

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 Ιανουαρίου 2010
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ερώτηση Κουσελά για σχολείο Πεταλιδίου.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 16 Ιανουαρίου 2010
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Αναγκαιότητα η επισκευή του Γυμνασίου -Λυκείου στο Πεταλίδι
.


Εφημερίδα ΜΕΣΣΗΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 21 Ιανουαρίου 2010
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου -Λυκείου στο Πεταλίδι
.

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 16 Ιανουαρίου 2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
Ζητά να ληφθεί απόφαση χρηματοδότησης που αργεί 16 μήνες.

 

Να ληφθεί επιτέλους η επί μήνες εκκρεμούσα απόφαση Δ.Σ. του ΟΣΚ για τη  χρηματοδότηση των αναγκαίων επισκευών στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου Πεταλιδίου, ζητά με ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οβουέυτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημ. Κουσελάς.


Όπως αναφέρει στην ερώτησή του, ο
Δήμος Πεταλιδίου, τηρώντας την προβλεπόμενη από το τότε αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας διαδικασία, ζήτησε από τις αρχές του 2008 την  αναγκαία και επείγουσα επισκευή του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας, λόγω της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου σχολικού κτιρίου. Στη συνέχεια, ο τότε Υπουργός Παιδείας κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, με το 129384/ΣΤ1 8-9-2008 έγγραφό του προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) Α.Ε, ζήτησε την επιχορήγηση του Δήμου Πεταλιδίου με το ποσό των 300.000 ευρώ, για να προχωρήσει στις αναγκαίες επισκευές.


Κατόπιν αυτού, ο Δήμος Πεταλιδίου, σε συνεννόηση με τον ΟΣΚ,  συνέταξε μελέτη επισκευής και προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου στις αρχές Σεπτεμβρίου 2009.

 

Πρόσφατα, ωστόσο, ο Δήμος ενημερώθηκε από τον ΟΣΚ ΑΕ ότι επί 16 μήνες μετά το προαναφερθέν έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, ο Δ/νων Σύμβουλος του ΟΣΚ Α.Ε. δεν έκρινε σκόπιμο να φέρει το θέμα στο Δ.Σ. του ΟΣΚ για να ληφθεί απόφαση και τούτο παρά τις αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις του προς τον Δήμαρχο Πεταλιδίου ότι το  θέμα θα τακτοποιηθεί .

 

Επειδή η αποκατάσταση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Πεταλιδίου επείγει, λόγω επικινδυνότητας του κτιρίου, δεν είναι δε δυνατόν να προχωρήσει χωρίς την άμεση μεταβίβαση της αναγκαίας πίστωσης των 300.000 ευρώ από τον ΟΣΚ στον Δήμο Πεταλιδίου,

 

Επειδή η συμπεριφορά του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΚ απέναντι στον Δήμο Πεταλιδίου αγγίζει τα όρια του εμπαιγμού, τη στιγμή μάλιστα που ο Δήμος ήδη προέβη σε ενέργειες στηριζόμενος στις διαβεβαιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΚ και στην εντολή του τότε αρμόδιου για το θέμα Υπουργού  Παιδείας, 


Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 


-Για ποιο λόγο    καθυστέρησε επί 16 ολόκληρους μήνες η απόφαση του ΟΣΚ για τη χορήγηση της πίστωσης που αφορά στην αποκατάσταση του συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Πεταλιδίου;

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ληφθεί άμεσα η απόφαση Δ.Σ. του ΟΣΚ και να καταβληθεί το ταχύτερο η αντίστοιχη πίστωση στον Δήμο Πεταλιδίου; »